Andrahandsuthyrning 


Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver alltid styrelsens medgivande. Anmälan ska göras i god tid och skriftligen på särskild blankett som finns att ladda ned här eller hämtas hos vicevärden. Ansökan ska innehålla skäl till andrahandsuthyrningen, under vilken tid uthyrningen ska ske samt kontaktuppgifter och personnummer på den som ska hyra i andra hand. Styrelsen beviljar i regel andrahandsuthyrning i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Att olovligt hyra ut sin lägenhet kan innebära att du förlorar din nyttjanderätt till bostadsrätten och föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.


Den som nekas hyra ut sin lägenhet i föreningen kan överklaga styrelsens beslut hos hyresnämnden. Föreningen tar också ut en årsavgift på tio procent av basbeloppet för andrahandsupplåtelse. Beloppet läggs på avgiften för att täcka administrativa kostnader. Styrelsen i Brf Fogdetorp har fattat policybeslut att vid överlåtelse av lägenhet måste den som

permanent ska bo i lägenheten äga minst tio procent av bostaden annars räknas det som en olovlig andrahandsuthyrning. För att beviljas tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand ska bostadsrättshavaren tagit sin lägenhet i besittning under minst ett år. Bostadsrättshavare måste också vara skriven på lägenhetens adress. För vidare information om andrahandsuthyrning se föreningens stadgar eller kontakta styrelsen.
Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:00

Lunchstängt 12-13


Felanmälan på hemsidan

Kund- och medlemscenter

(HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:00

Lunchstängt 12-13


info.sodertalje@hsb.se