Renovering


Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i din lägenhet. Funderar du däremot på ett omfattande renoveringsarbete så måste du ha styrelsen skriftliga tillstånd.


Ansökan ska innehålla detaljerade ritningar och beskrivning hur arbetet ska utföras. Beslutar styrelsen att godkänna renoveringen, tänk då på att fasta anslutningar får endast utföras av en behörig fackman.


Vad är en ”omfattande renovering”?

Som omfattande renoveringar räknas bland annat ändringar av ventilations-, el-, värme-, vatten- och avloppssystem samt flytt av vägg.

Ytterligare regler finns i våra stadgar.


Vid badrumsrenovering


Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande


Lämna in en arbetsbeskrivning!


Det kan du göra på två sätt:

skicka e-post till styrelsen@fogdetorp.se lägga ett kuvert i postlådan på Rosenhöjdsvägen 23


Om du avser att ändra planlösningen eller flytta på golvbrunnen, avlopp m.m. måste du också

lämna in en ritning där det tydligt framgår vilka förändringar som planeras.


Styrelsen kräver att man renoverar sitt badrum enligt branschregler (se nedan).


Företaget du anlitar ska följa någon av följande samman- slutningars branschregler: BKR, GVK,

Säker Vatten AB.


Tänk på…

... att det INTE är tillåtet att bygga in rör i väggen.


... att ventilationsdonet INTE får byggas för eller flyttas.


... att det INTE är tillåtet att installera vattenburen golvvärme, utan endast el.


... att föreningen INTE ansvarar för av medlem utfört arbete eller för framtida skador orsakade av medlems renoverings-arbeten. Detta ansvar förblir alltid hos bostadsrätts havaren.


... att husens betongbjälklag är tunna. De flesta får stötta upp taket under badrumsgolvet, vilket

kan vara grannens tak. Om arbetet orsakar skada på grannens tak måste detta åtgärdas på

bekostnad av dig som renoverar.


... att behörig elinstallatör ska anlitas vid elinstallationer.


Skydda hiss och våningsplan så inte skador uppstår


Om du behöver stänga av vattnet vid renovering av kök eller badrum måste detta utföras av HSB. Du beställer det jobbet via Kund- och Medlemscenter


Sopor från renoveringen skall omedelbart avlägsnas från föreningens utrymmen


Efter avslutat arbete skall ett våtrumsintyg snarast lämnas till styrelsen!


Störningar

Badrumsrenovering medför alltid störande ljud för grannarna.


Innan arbetet påbörjas ska trapphusets boende informeras.


Närmaste grannar bör muntligen informeras. Dessutom ska anslag sättas upp på anslagstavlan i trapphusets entréplan.


Anslaget ska visa:

lägenhetsnummer

bostadsrättshavarens namn och telefonnummer

under vilken period arbetet pågår.


Normal arbetstid är 07.00-16.00. Vardagar


Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompeteknskrav finns att hämta från följande organisationer:

Byggkeramikrådet: www.bkr.se

AB Svensk Våtrumskontroll: www.gvk.se

Säker Vatten AB: www.sakervatten.se

Elsäkerhetsverket: www.elsakerhetsverket.se




Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)







010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:00

Lunchstängt 12-13


Felanmälan på hemsidan

Kund- och medlemscenter

(HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:00

Lunchstängt 12-13


info.sodertalje@hsb.se