Vanliga frågor


FAQ - Vanliga frågor


Hur ställer jag mig i kö för parkering?

För att ställa dig i kö för parkeringsplats kontaktar du vår vicevärd. Detta görs antingen på telefon Tel.08-550 169 66. eller på vicevärdsexpeditionen på jämna veckor mellan 18.00-19.00.Behöver jag ha bostadsrättstillägg på min hemförsäkring?

Du behöver inte teckna separat bostadsrättstillägg, detta har föreningen en gruppupphandling på som ingår i avgiften för lägenheten.


Jag ska renovera, behöver styrelsen ha vetskap om detta?

Vid renovering utöver vanligt ytskikt (tapetsering, golvläggning) så vill styrelsen ha in en skrivelse med en förklaring över vad som ska ska göras. Läs mer här vid renovering av badrum.


Jag vill hyra ut min lägenhet i andrahand, behöver jag skicka in en skrivels till styrelsen för detta?

Om du går i tankarna att hyra ut lägenheten i andrahand så behöver styrelsen få in en ansökan om andrahandsuthyrning. I ansökan ska framgå till vem, varför och hur länge uthyrningen önskas pågå. Styrelsen brukar vid godtagbara skäl godkänna en andrahandsuthyrning i sex månader åt gången i maximalt ett år.


Jag vill glasa in min balkong, hur går jag till väga?

Om du har tänkt att glasa in din balkong behöver du kontakta vår vicevärd. Innan eventuell inglasning påbörjas behöver du hos vicevärden skriva under ett avtal där du tar på dig ansvaret för inglasningen som sker på föreningens balkong.


Jag vill måla om balkongen, bistår föreningen med målarfärg till detta?

Färg för både väggar och golv finns att hämta på vicevärdskontoret. Arbetetfår man stå för själv.


Det sitter filter i friskluftsluckan, vart får man tag i ett nytt sådant?

Nya filter finns att tilgå kostnadsfritt på vicevärdskontoret. Om filtret bara är smutsigt rekomenderar vi att du börjar med att bara rengöra filtret med dammsugare.


Finns det en släpkärra att låna i förreningen?

Ja, släpkärrna finns i kallgaraget och kan kostnadsfritt lånas av alla medlemmar.

Släpkärran bokas via Aptus och nyckeln hämtas i ett nyckelskåp utanför puben i Rv 25.


Jag vill ha flera parkeringstillstånd, går detta att ordna?

Det är endast tillåtet att ha ett parkeringstillstånd per lägenhet.


Jag parkerar min bil på gästparkeringen med mitt parkeringstillstånd, riskerar jag då att få böter?

Ja, bilar som är registrerade på boenden i föreningen riskerar att få böter om de använder parkeringstillståndet.


Jag ska lasta ur bilen, hur länge får jag stå utanför entren?

Det är tillåtet att parkera 15 minuter inom området för att lasta i/ur bilen. vid parkering längre än 15 minuter så riskerar bilägaren att få parkeringsböter.

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.