Tennis, basket och bandy


Bakom Rv 26 finns en asfalterad tennisplan. Speltid bokas på uppsatt anslag vid tennisplanen.


På planen finns även ett par basketkorgar i olika höjd uppsatta och bandymål utställda.