Lokaler och aktiviteter


Föreningen har försökt utnyttja lokalerna som finns på markplan i de olika husen till att skapa utrymme för fritidsaktiviteter och möjlighet att hyra lokaler vid egna tillställningar. Mer om vilka olika lokaler som finns kan ni läsa i underrubrikerna. Information om behörigheter och bokning finns under Bokning och behörighet.

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.