Lekplatsrenovering


Under 2021 påbörjades renoveringen av våra slitna lekplatser med byte av gungställningar, en del gunghästar samt de flesta bänkar och bord. I år kommer arbetet fortsätta med byte av det mesta av den resterande lekutrustningen.


Styrelsen har tagit in intresseanmälningar och offerter från flera olika tillverkare/leverantörer och valet föll på HAGS som även byggde våra tidigare lekplatser. Arbetet startar preliminärt i slutet av februari och målet är att allt ska vara klart i sommar. Arbetet kommer att utföras stegvis så att det alltid finns lekytor öppna i området. När renoveringen pågår kommer berörd yta att spärras av med stängsel.


Nedan finns några konceptbilder på ungefär hur det kommer att se ut när det är färdigt.