Valberedningen


Valberedningen utses av föreningsstämman och har till uppgift att ta fram förslag på personer till olika uppdrag i föreningen. Kontakta någon i valberedningen om du vill åta dig något uppdrag eller har förslag på lämpliga personer.


Sammankallande valberedare

Christina Kjellqvist Rv 21, tel. 070-237 48 47


Valberedare

Sture Wikberg Rv 30, tel. 073-559 74 07

Kristina Eriksson Rv 21, tel. 070-777 21 58


Kontakta oss gärna via e-post:

valberedningen@fogdetorp.se