Sammanställning av frågor och svar 


Frågorna är besvarade av entreprenörer som ska utföra de aktuella renoverings- och investeringsarbetena. Vi kommer fylla på med fler frågor vartefter vi får in dem.

Skulle det vara så att du har en fråga som inte finns här nedan kan du maila den till:

fogdetorp@front.seFRÅGOR GÄLLANDE BALKONGER OCH FÖNSTER


Fråga: Vad blir måtten på balkongen?

Svar:  Cirka 3,50 x 2,10 cm.


Fråga: De yttre hörnen på balkongen, blir de vinkelräta eller fasade/rundade?

Svar:   Vinkelräta.


Fråga: Hur långt ut går väggen mot grannen?

Svar: Hela vägen ut till räcket.


Fråga: Kommer balkongväggarna att målas om?

Svar: Balkongväggarna kommer att åtgärdas. Puts och skivmaterial.


Fråga: Kommer det att finnas eluttag på balkongen? Hur många?

Svar: Ja, ett uttag.


Fråga: Kommer det att finnas belysning på balkongen?

Svar: Ja


Fråga: Vad blir det för utseende/material på väggen/räcket på långsidan?

Svar: Presenteras senare.

Nytt svar: Balkongräcken i aluminiumplåt med kvadratiska hål.


Fråga: Kommer det att finnas möjlighet att sätta upp en markis?

Svar: Detta är en fråga för föreningen att svara på.


Fråga: Kommer det att behövas tillträde till lägenheten under bygget? I vilken omfattning?

Svar: Ja, vid fönsterbyten samt visst ventilationsarbete. I flera omgångar men aviseras tydligt.


Fråga: När beräknas balkong och fönster att vara klart?

Svar: Hela entreprenaden är slutförd vinter 2021.


Fråga: Kommer det att finnas möjlighet att köpa till tjänsten att installera persienner i fönstren? När kommer i så fall mer information om det, med tanke på olika valmöjligheter och pris?

Svar: Angående persienner: kan anse att det är BRF´ns beslut. Det är en väldig hantering för oss att hantera vem/vilka som vill ha persienner samt dessutom att få betalt från alla. Denna hantering är inget som framgår av FFU och har därför inte gått att prissätta. Således får BRF´n ta beslut om detta, hantera och ta betalt.

Nytt svar: Persienner är beställda till alla fönster. Monterade mellan glasen i kopplade fönster och fönsterdörrar. Monterade på insida fönster på fasta fönster.


Fråga: Kommer det att monteras en vädringsstång på balkongen? Var i så fall?

Svar: Nej


Fråga: När behöver balkongen vara tömd? Misstänker att den måste vara helt tömd.

Svar: Vi kommer avisera tydligt i detalj inför detta. Se punkten information.


Fråga: Kommer något arbete att göras runtomkring fönstren på insidan? Tänker t ex på målning och utbyte av listerna runt fönstret.

Svar: Listning kommer att ske och visst arbete på bröstning vid balkonger. I övrigt inget.


Fråga: Hur stor yta i rummet ska vara tom, framför varje fönster? (Den plats montörerna behöver för att röra sig på under arbetet).

Svar: Fritt 2 meter från fönstren. Man bör även skydda ev känsliga möbler och annat.

Täckplast kan tillhandahållas av fönstermontör. Tillvägagångssätt informeras senare.


Fråga: Hur lång tid blir man utan balkong?

Svar: Det beror på i vilken fas bygget är och när det är slutbesiktigas. 


Fråga: Vad kommer att ingå som standard för den utbyggda balkongen? Exempel på önskemål: Eluttag, belysning, infravärme, rullgardiner, matta.

Svar: Ett eluttag, en väggarmatur, gardiner.


Fråga: Kommer storleken på fönstren förändras, bli mindre?

Svar: Nej.


Fråga:  Byts fönsterbrädorna ut inne i lägenheten? Kanske något djupare.

Svar: Det blir djupare fönstersmygar. Fönsterbänkar monteras i nedre fönstersmygen på vissa fönster och på konsoler vid fasta fönster vid balkongparti. Djupet på fönsterbänkar ändras inte nämnvärt.


Fråga: Kommer fönster mot söder och väster vara tonade för att få behagligare klimat inomhus på sommaren?

Svar: Nej.


Fråga: Hur hanteras inbrottsskyddet när man tar bort balkongerna och fönstren?

Svar: Inget kommer att lämnas öppet med tanke inbrottsrisk. Alltid tillstängt!FRÅGOR GÄLLANDE LÄGENHETSYTTERDÖRRAR


Fråga: Kommer säkerhetsdörren gå att få med vit insida?

Svar: Svar finns ej i dagsläget.

Nytt svar: Nej.


Fråga: Kommer den nya lägenhetsdörren ha brevinkast, för morgontidningen?

Svar: Nej, tidningshållare på väggen bredvid ytterdörren.FRÅGOR GÄLLANDE VENTILATION


Fråga: Ny ventilation ska ju vara reglerad, kommer det betyda att man även kan kyla tilluften vid varma sommardagar?

Svar: Nej, ingen kylning monteras.


Fråga: Hur ska underhållet av ventilationen skötas? Rensning av kanaler och byte av filter.

Svar: Via ordinarie fastighetsunderhåll.


Fråga: Kommer man att påverkas mindre av röklukt och matos från grannar efter slutförd renovering?

Svar: Ja, ventilationen kommer att vara kontrollerad och balanserad.


Fråga:  Sabbar man ventilationen för övriga lägenheter om man har fönster och/eller balkongdörr öppen?

Svar: All ventilation påverkas av öppna fönster men systemet skall hantera detta till en rimlig nivå. Öppnar alla så blir det lite begränsningar.


Fråga:  Kommer de nya tvättmaskinerna vara försedda med förfyllt tvätt- respektive mjukmedel? Och i så fall med doftfria, allergivänliga medel?

Svar: Svar finns ej i dagsläget. Ett antal maskiner ska presenteras för styrelsen.

Nytt svar: Nej, man fyller i själv på tvätt- och sköljmedel.


Fråga: Jag undrar varför renovering av tvättstugor inte kan påbörjas innan projektet för fönster, mm startar?

Svar: Tvättstugor kommer att påbörjas omgående och vara klara omkring september 2019.FRÅGOR GÄLLANDE TIDPLAN


Fråga: Ungefärlig tid mån/år, planering att börja med hus nr 30?

Svar: Den preliminära projekteringstidplanen säger att ställningen reses i November 2019. Observera att detta är en uppskattad tidsangivelse. Kan förändras mht väder vind och ev hinder. Tydlig information kommer på ert husmöte.FRÅGOR GÄLLANDE INFORMATION OCH KOMMUNIKATION


Fråga: Är det möjligt att komma få fortlöpande utförlig information om vad som ska ske härnäst under arbetets gång? Gärna veckovis så man har en möjlighet att planera?

Svar: Vi har en plan som ser ut som nedan.


•Informationsmöten – Sker husvis inför fasadrenovering.

•Månadsinformation – Presenteras på föreningens hemsida. Övergripande information om vad som pågår och vad som händer närmast.

•Löpande information – Särskild information som delges samtliga medlemmar via föreningens hemsida, Aptustavlor och anslagstavlor.

•Aviseringar – Detaljerad information från respektive arbetsgrupp med uppgifter om tider och innebörd för de boende. Aviseringar läggs i postboxen och innehåller kontaktuppgifter till den som ansvarar för aviseringen.

•Frågor och svar – ofta förekommande frågor besvaras och läggs upp under egen flik på föreningens hemsida så att man kan börja med att titta där.


Fråga: Jag undrar vart man vänder sig med småfrågor?

Svar: Frågor som rör produktion ställs direkt till det företag som aviserat att de ska utföra arbeten, övriga frågor mailas till en projektspecifik mailadress som ägs av entreprenören. fogdetorp@front.se