Andrahandsuthyrning 


Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver alltid styrelsens medgivande. Anmälan ska göras i god tid och skriftligen på särskild blankett som finns att ladda hem nedan. Ansökan ska innehålla skäl till andrahandsuthyrningen, under vilken tid uthyrningen ska ske samt kontaktuppgifter och personnummer på den som ska hyra i andra hand. Styrelsen beviljar i regel andrahandsuthyrning i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Att olovligt hyra ut sin lägenhet kan innebära att du förlorar din nyttjanderätt till bostadsrätten och föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.


Den som nekas hyra ut sin lägenhet i föreningen kan överklaga styrelsens beslut hos hyresnämnden. Föreningen tar också ut en årsavgift på tio procent av basbeloppet för andrahandsupplåtelse. Beloppet läggs på avgiften för att täcka administrativa kostnader. Styrelsen i Brf Fogdetorp har fattat policybeslut att vid överlåtelse av lägenhet måste den som permanent ska bo i lägenheten äga minst tio procent av bostaden annars räknas det som en olovlig andrahandsuthyrning. Bostadsrättshavare måste också vara skriven på lägenhetens adress. För vidare information om andrahandsuthyrning se föreningens stadgar eller kontakta styrelsen.


Ansökan om andrahandsuthyrning - Blankett