Lokaler


I bottenvåningen på föreningens hus finns flera olika lokaler som medlemmarna kan utnyttja. Läs mer på de olika sidorna om hur man får tillträde och vad som gäller i respektive lokal.