Renovering och ombyggnation

Det är många saker att tänka på vid renovering, ändring eller ombyggnad av bostadsrättslägenheten. Juridiskt sett är bostadsrätten en ägd andel i föreningen som är kombinerad med en nyttjanderätt till en viss bostadslägenhet, det vill säga en rätt att använda lägenheten som bostad. Bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter vid bl.a. renovering regleras i både bostadsrättslagen (1991:614) och föreningens stadgar.


Bostadsrättsinnehavaren har det fulla ansvaret vid renovering och ombyggnation av lägenheten för samtliga åtgärder oavsett om man gör arbetet själv eller anlitar en hantverkare. Det är också bostadsrättsinnehavarens ansvar att hantverkare är informerade om föreningens regler.


Kontakta gärna föreningens förvaltare Filip Tasic via filip.tasic@hsb.se för information och frågor i samband med renoveringen.