Elförbrukning


Med tjänsten Panorama Home kan du mer detaljerat följa din egen elförbrukningur vilket du annars endast kan göra per månad långt senare på din avi. 


Om du har en hög förbrukning kan du förhoppnings få reda på det och tidigare försöka agera och om du exempelvis byter kyl eller frys kan du se hur det påverkar förbrukningen totalt.


För att anmäla dig till tjänsten mailar du ditt namn och lägenhetsnummer (numret står på en skylt utanför din lägenhetsdörr) till energi@fogdetorp.se (maila inte till styrelsen). När ansökan är hanterad kommer du att få ett mail med inloggnigsuppgifter och mer information. Alla anökningar hanteras manuellt så det kan ta lite tid innan du får ditt svar.


Panorama Home


  • Tjänsten går att nå både via en app på din telefon och via en dator.
  • Du kan välja om du vill se förbrukningen per år, månad eller dag.
  • Med visaren kan du få en prognos över förbrukningen innevarande månad jämfört med din medelförbrukning de senaste sex månaderna. 

  • Pokalen visar hur din förbrukning är jämfört med de andra 377 lägenheter i föreningen. Ju närmare plats 1 du kommer desto lägre förbrukning har du.