Badrum


För all renovering och omdisponering i toalett och badrum behövs tillstånd från styrelsen. Alla ingrepp i föreningens vatten och avloppssystem får bara utföras fackmässigt av en certifierad våtrumstekniker. Uppgifter om företaget som ska utföra arbetet måste skickas in i samband ansökan och kompletteras med en F-skattsedel.


För att säkerställa att föreningen får full ersättning vid eventuell skada orsakad av bostadsinnehavaren ska ett våtrumsintyg utfärdas som garanterar att det är fackmässigt utfört. En kopia på intyget lämnas till föreningens förvaltare när arbetet är färdigt.


För att kakla badrum och toaletter krävs att certifierade våtrumstekniker anlitas så att arbetet sker enligt gällande regler och med korrekta metoder. Tätskiktet är bostadsrättsinnehavarens ansvar och ska hindra fukt från att komma i kontakt med vägg- och golvkonstruktioner som inte tål fukt, framför allt i badrum och andra våtrum. Tätskiktet sitter oftast bakom kakel, klinker och natursten. 


I badrummet finns inspektionsluckor för att komma åt vatten- och avloppsstammar. Dessa får inte täckas över. 


Värme och element

Föreningen tillåter inte att element tas bort eller flyttas. Läs mer under Värme och element.


Handdukstork och golvvärme

Elektriska handdukstorkar och elektrisk golvvärme är tillåtet. Att koppla in en handdukstork eller golvvärme på radiatorsystemet eller tappvarmvattensystemet är däremot inte tillåtet. 

 

Tvättmaskin

Tvättmaskin får endast installeras i badrum. Installationer för el, vatten och avlopp måste genomföras av auktoriserad installatör. 


Tvättmaskin får inte installeras i kök eller andra rum. Tänk på att inte skada tätskikt i golv och väggar vid installationen.