Elinstallationer


Vid förändringar av elinstallationerna i lägenheten måste gällande regler uppfyllas. Elinstallationer får endast utföras av behörig elinstallatör.


Elcentralen i hallen får inte flyttas.