Kök


I kök finns inspektionsluckor för att komma åt vatten- och avloppsstammar vilka inte får täckas över. 


Köksinredning

För byte av köksinredning utan ändrad placering behövs inte tillstånd. Däremot behövs tillstånd för att flytta spis, diskbänk och diskmaskin.


Diskmaskin

Auktoriserad installatör skall göra installation av diskmaskin i kök. Detta gäller både el-, vatten- och avloppsinstallation. Vattenskydd måste vara komplett för att minska risken för vattenskador. Detta kan ske med till exempel ett diskmaskinsunderlägg.


Diskbänkskåp

Diskbänksskåp skall vid renovering förses med fukttät botten så att ett vattenläckage snabbt kan upptäckas.


Kyl och Frys

Även kyl och frys skall vid renovering förses med vattentäta underlag för att skydda mot läckage och samtidigt ge tidig indikation om läckage.


Spis

Fast elinstallation av spis måste utföras av en certifierad elektriker. Gasspis är inte tillåtet att installera.


Köksfläkt

Det är inte tillåtet att ansluta egna fläktar direkt till föreningens ventilationssystem. Detta leder bland annat till att dina grannar tvingas ta del av ditt matos. Ventilationen blir också påverkad och det inställda luftflödet i lägenheterna förstörs. I köket får kolfilterfläkt monteras men bara utan direkt förbindelse med husets ventilationssystem.


Från- och tilluftsdon får inte byggas för eftersom det ändrar balansen i systemet. Obalans kan även ge fuktskador. Ventilationsdon och ventilationskanaler måste vara tillgängliga för inspektion, inställning och rensning.