Lägenhetens ytterdörr


Lägenhetens ytterdörr tillhör föreningen och inga ingrepp på själva dörren är tillåtna. 

Låscylindern med vredet tillhör däremot den boende. Om låset behöver bytas kontaktas HSB kund- och medlemscenter.