Styrelsens tillstånd krävs vid renovering


Av bostadsrättslagen (7 kap. 6 § punkterna 1 till 3) framgår att bostadsrättsinnehavaren inte utan styrelsens tillstånd får göra ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för värme eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Vid mindre förändring i lägenheten såsom tapetsering, byte av golv eller vitvaror krävs däremot inte styrelsens tillstånd. 


Installationer för el, vatten, avlopp och ventilation måste vara fackmässigt utförda dvs att de funktionsmässiga kraven för bostadslägenheter uppfylls och auktoriserad installatör måste anlitas. Bostadsrättsinnehavaren måste således kunna visa på att de planerade åtgärderna utförs korrekt.


Sök styrelsens tillstånd genom att utförligt beskriva den planerade renoveringen och bifoga  ritningar där samtliga ändringsåtgärder markeras. Ansökan ska vidare innehålla uppgifter om bostadsrättsinnehavarens namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer och skickas till föreningens förvaltare Filip Tasic via filip.tasic@hsb.se


Räkna med att en ansökan gällande en mer omfattande renovering kan ta tid att  handlägga. Var därför ute i god tid och lämna in din ansökan minst en månad innan du avser att påbörja arbetet.


I det tillstånd som meddelas står vad som är tillåtet att genomföra. När renovering/ombyggnad är klar ska det rapporteras till förvaltaren som då kontrollerar att ändringen har genomförts enligt beviljat tillstånd.