Väggar


Bärande väggar

En bärande betongvägg är en vägg som håller en stor del av byggnaden. Inga ingrepp som håltagning, flyttning eller rivning av bärande väggar är tillåtna och inga undantag godkänns av styrelsen. Det betyder att du inte får riva sådant i bostaden som kan ha en bärande basfunktion, och som utgör en del av stommen. 


Icke bärande väggar

Det är även obligatoriskt med ansökan om tillstånd för alla ingrepp som håltagning, flyttning, rivning eller uppsättning av icke bärande väggar. Ritningar och andra underlag som tydligt beskriver de förändringar som planeras skall presenteras i ansökan.