Värme och element


Värmesystemet är fjärrvärme med vattenbaserade element/radiatorer i lägenheterna. Du får inte bygga om värmesystemet. Samtliga radiatorventiler har ställs in individuellt för att balansera flödet i hela fastigheten. 


Flyttning av element kommer inte beviljas. Föreningen tillåter inte heller att element tas bort helt. Anledningen är att även framtida boende måste kunna värma hela lägenheten. Om fler gör det riskerar vi även att balansen i systemet påverkas och/eller att uppvärmningen av hela huset försämras och att en ny dyr injustering av värmesystemet måste göras.