Ventilation


Ventilationen i föreningens byggnader sker med ett FTX-system. Från- och tilluftsdon får inte byggas för eftersom det ändrar balansen i systemet. Obalans kan även ge fuktskador. Ventilationsdon och ventilationskanaler måste vara tillgängliga för inspektion, inställning och rensning. 


Det är inte tillåtet att ansluta egna fläktar direkt till föreningens ventilationssystem. Detta leder bland annat till att dina grannar tvingas ta del av ditt matos. Ventilationen blir också påverkad och det inställda luftflödet i lägenheterna förstörs. I köket får kolfilterfläkt monteras men bara utan direkt förbindelse med husets ventilationssystem.


Ändringar av ventiler innebär att föreningen får anmärkning i den regelbundna ventilationskontrollen (OVK). Bostadsrättsinnehavaren blir då skyldig att på egen bekostnad återställa till ursprungligt skick.