För mäklare


För mäklare


Historia

Föreningen består av 9 stycken bostadshus med 42 lägenheter i vardera hus. Husen är byggda mellan åren 1967-1968 och föreningen är idag Södertäljes största bostadsrättsförening.


Avgiftshöjningar

Från den 1 januari 2019 har avgiften höjts med 8%.

Föreningens budgetarbete äger rum i november varje år vilket ligger till grund för eventuell avgiftshöjning. Uppgifterna är därefter tillgängliga för er mäklare i december.


Bredband/TV/Telefoni

Fastigheten har bredband, IP-telefoni och digital-TV via C-Sam som ingår i avgiften.


Andrahandsuthyrning

Styrelsen har fattat policybeslut att vid överlåtelse av lägenhet måste den som permanent ska bo i lägenheten äga minst tio procent av bostaden. För att beviljas tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand ska bostadsrättshavaren tagit sin lägenhet i besittning under minst ett år.


Hiss

Fastigheten har hiss. Hissarna har renoverats under 2016.


Underhållsplan

Föreningen har en 40-årig underhållsplan utifrån vilken underhåll av fastigheterna utförs.


Årsredovisningar

De senaste årens årsredovisningar finns att ladda ner här.


Parkeringar

Föreningen har följande parkeringsplatser att hyra :

Parkeringsplats utomhus för 80kr/månad.

Parkeringsplats utomhus med el 150kr/månad.

Parkeringsplats kallgarage 200kr/månad.

Parkeringsplats kallgarage med el 270kr/månad.

Parkeringsplats varmgarage 350kr/månad.

Parkeringsplats MC i varmgarage 150kr/månad.

Parkeringsplats moped i varmgarage 125kr/månad.

Det är generellt ingen kö till parkeringsplats utomhus, kortare kö till garage/el platser.

Tvättplatser finns att tillgå.


Vid alla frågor rörande parkering vänligen kontakta Vicevärden på telefonnummer 08 - 550 169 66 eller e-post vicevarden@fogdetorp.se


Kontaktperson

För mer information, skicka e-post till styrelsen@fogdetorp.se

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.