För mäklare


Historia

Föreningen består av 9 stycken bostadshus med 42 lägenheter i vardera hus. Husen är byggda mellan åren 1967-1968 och föreningen är idag Södertäljes största bostadsrättsförening.


Renovering

Under åren 2018-2021 genomfördes en omfattande renovering av föreningens nio hus vilken bl.a. innebar:

 • Byte av samtliga fönster och balkongdörrar
 • Tilläggsisolering och fasadrenovering
 • Byte av balkongplattor, inglasning av balkonger och montage av solskyddsgardiner
 • Målning av våningsplan, spiraltrapphus, cykelrum och barnvagnsrum
 • Renovering av entréer och byte av dörrpartier och utrymningsdörrar
 • Byte av lägenhetsytterdörrar till säkerhetsdörrar
 • Renovering av de 18 tvättstugorna
 • Omläggning av takpapp och ny isolering på vinden
 • Installation av solcellspaneler på alla nio taken
 • Installation av till- och frånluftsventilation (FTX) samt utbyggnad av fläktrum på hustaken
 • Nya till- och frånluftsdon i lägenheterna


Avgiftshöjningar 

Från den 1 januari 2021 har avgiften höjts med 6%.

Föreningens budgetarbete äger rum i november varje år vilket ligger till grund för eventuell avgiftshöjning. Uppgifterna är därefter tillgängliga för er mäklare i december.


Bredband/TV/Telefoni 

Fastigheten har bredband, IP-telefoni och digital-TV via Telia som ingår i avgiften.


Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstilläg ingår i avgiften.


Andrahandsuthyrning

Styrelsen har fattat policybeslut att vid överlåtelse av lägenhet måste den som permanent ska bo i lägenheten äga minst tio procent av bostaden.


Hiss 

Fastigheten har hiss. Hissarna har renoverats under 2016.


Underhållsplan 

Föreningen har en 40-årig underhållsplan utifrån vilken underhåll av fastigheterna utförs.


Årsredovisningar 

De senaste årens årsredovisningar finns att ladda ner här.


Parkeringar

Föreningen har följande typer av parkeringsplatser:

Parkeringsplats utomhus för.

Parkeringsplats utomhus med el.

Parkeringsplats kallgarage.

Parkeringsplats kallgarage med el.

Parkeringsplats varmgarage.

Parkeringsplats MC i varmgarage.

Parkeringsplats moped i varmgarage.


Tvättplatser finns att tillgå.


Vid alla frågor rörande parkering vänligen kontakta HSB Kund- och medlemscenter.


Kontaktperson

För mer information, skicka e-post till styrelsen@fogdetorp.se