Boulebana


Bakom Rv 26 finns en stor och fin boulebana. Det krävs ingen bokning för att använda boulebanan. Om du vill anordna en turnering kan du kontakta styrelsen för att få hjälp med informationsspridning.

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.