Lekplatser


Fogdetorp är mycket barnvänligt med tre välordnade lekplatser som alla rustades upp under 2021/2022. Området ligger nära naturen och har ingen genomfartstrafik. 


Stora parken vid Rv 30


I Stora parken finns lekutrustning för alla åldrar samt gräsytor för lek och picknick. Det finns en  klätterställning med rutschkana för de lite större barnen, en kort hinderbana, gungor, sandlåda, småbarnslek samt uteduschar och vattenlek. I parken finns även en grill samt plats för att äta och umgås.

Sjöparken bakom Rv 23


I Sjöparken finns en stor klätterställning med slottstema, gungskepp, flera gunghästar, gungor och sandlåda med lekbord. Bord och bänkar finns för de som vill fika eller vila. Nedanför parken vid fotbollsplanen finns även bärbuskar som alla medlemmar får plocka ifrån.

Snurrparken mellan Rv 24 och Rv 22


I snurrparken finns en mindre klätterställning med rutschkana, sandlek och talrör, ett stort klätternät, gungbräda, gungor, en snurrgunga och en stor sandlåda. I parken finns en grill samt plats för att äta och umgås. I anslutning till parken finns även stora gräsmattor för lek och picknick samt fruktträd och bärbuskar som alla medlemmar får plocka ifrån.