Lekplatser


Fogdetorp är mycket barnvänligt med tre välordnade lekplatser. Området ligger på slutänden av Rosenhöjdsvägen så det är ingen genomfartstrafik. I den stora lekplatsen finns även uteduschar som är i bruk för lek under sommarmånaderna.