Lekplatser


Fogdetorp är mycket barnvänligt med tre välordnade lekplatser som alla rustades upp under 2021/2022. Området ligger nära naturen och har ingen genomfartstrafik. 


Stora parken vid Rv 30


I Stora parken finns lekutrustning för alla åldrar samt gräsytor för lek och picknick. Det finns en  klätterställning med rutschkana för de lite större barnen, en kort hinderbana, gungor, småbarnslek samt uteduschar och vattenlek. I parken finns även en grill samt plats för att äta och umgås.


Sjöparken bakom Rv 23


Kommer snart!


I Sjöparken finns en stor klätterställning med slottstema, gungskepp, gunghästar och gungor. I anslutning till parken kommer det även att planteras bärbuskar.


Snurrparken mellan Rv 24 och Rv 22


Kommer snart!


I snurrparken finns en mindre klätterställning med rutschkana och sandlek, ett stort klätternät, gungbräda, gungor och en snurrgunga. I parken finns en grill samt plats för att äta och umgås. I anslutning till parken finns även stora gräsmattor samt fruktträd och bärbuskar.