Lekplatser


Fogdetorp är mycket barnvänligt med tre välordnade lekplatser. Området ligger på slutänden av Rosenhöjdsvägen så det är ingen genomfartstrafik. I den stora lekplatsen finns även uteduschar som är i bruk för lek under sommarmånaderna.

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.