Odlingslotter


Utanför Rv 20 finns 16 stycken mindre odlingslotter. Tanken är att de främst ska bidra till ökad trivsel och gemenskap i föreningen samt vara lättillgängliga för de medlemmar som är intresserade av att odla. För att få tillgång till en lott anmäler du ditt intresse till HSB kund- och medlemscenter och föreningen tar sedan ut en avgift om 200 kr/år som debiteras via avgiftsavin. Vid uppsägning av lotten återbetalas inte
avgiften. Endast en lott per hushåll.


Praktisk information

Föreningen tillhandahåller vattentunnor, vattenkannor och kompost. Övriga trädgårdsredskap ombesörjer odlaren själv för. Pallkragarna är lämpade för odling av grönsaker som morötter, bönor, dill och sallad  samt blommor. Det är däremot inte lämpligt att odla exempelvis rabarber, gurka och squash eftersom de kräver mycket utrymme, vänligen se punkt 4 i reglerna nedan. Vidare rekommenderas att använda blasten/renset som gödsel vid odling, vilket också hämmar ogräs. Vi ansvarar gemensamt för påfyllning av vattentunnorna och vattenslang finns i barnvagnsrummet Rv 20.


Regler

1. Pallkragarna, kompost, vattentunnor och kannor tillhör föreningen och får inte avlägsnas eller flyttas. 
2. Varje odlingslott upplåtes för odling av grönsaker och blommor. 
3. Odling av träd och giftiga växter är inte tillåten. 
4. Växter får inte hänga ut mer än 20 cm från pallkragarna. 
5. Det är förbjudet att utan tillåtelse odla eller skörda i grannens odlingslott.
6. Använd bara gödsel som är godkänd för ekologisk odling. 
7. Kemiska bekämpningsmedel är strikt förbjudna. 
8. Växthus, staket eller glasskivor/fönster får inte användas. 
9. Varje odlare ansvarar för vattning av den egna lotten och föreningen för att det finns vatten i tunnorna.
10. Komposten som finns i anslutning till odlingslotterna ska användas. 
11. Det är varje odlares ansvar att hålla odlingslotten i gott skick och den ska kontinuerligt rensas från ogräs.
12. Vid uppsägning av odlingslotten ska den lämnas avröjd och rensad.
13. Det är inte tillåtet att lämna/förvara trädgårdsutrustning eller andra föremål bredvid lotten.