Tennis, basket, bandy och skateboard Rv 24/26


Bakom Rv 26 finns en asfalterad tennisplan.


På planen finns även ett par basketkorgar i olika höjd uppsatta och bandymål i olika storlek utställda.


Utanför planen finns en ramp och ett rail för skateboard.