Bokning och behörighet


Bokning av lokaler sker via vårt elektroniska låssystem Aptus med hjälp av nyckelbricka på tavlorna i entréerna, via hemsidan eller via en app till din telefon.


Samtliga medlemmar har behörighet till tvättstugan i sitt eget hus, grovtvättstugan i Rv 20, puben i Rv 25 samt föreningslokalen i Rv 24 och därmed även möjlighet att boka dessa. Behörighet till övriga lokaler fås genom att kontakta HSB Kund- och medlemscenter. För varje lokal som man vill ha behörighet till debiteras 200 kr i en engångs nyttjandeavgift. 


Vid missbrukande av lokaler kan tillträdet dit vara förbrukat. Om du upplever att någon missbrukar våra lokaler, vänligen kontakta styrelsen.


Läs mer i underrubrikerna under Lokaler vilka lokaler som finns i föreningen samt vilka regler som gäller för dessa.


Observera att släpkärran bokas genom att först välja Tvätt och sen Tvätt/Pub/Släp : Släp.

Boka lokaler och tvättstuga via din smartphone


- Hämta appen Aptus Home från Aptus Elektronik AB.

Den finns på både App Store för iPhone och Google Play

för Android.


- Mata in anslutningsuppgifter 

Adress: https://fogdetorp-sth.bbghosting.se/Aptusportal/

Användarnamn: Samma som webbinloggning

Lösenord: Samma som webbinloggning


Om du inte har dina inloggningsuppgifter kontakta

HSB Kund- och Medlemscenter så hjälper dom dig.