Bokning och behörighet


Bokning av lokaler sker via vårt elektroniska låssystem Aptus med hjälp av nyckelbricka på tavlorna i entréerna eller via hemsidan här.


Samtliga medlemmar har behörighet till tvättstugan i sitt eget hus, grovtvättstugan i Rv 20, Puben i Rv 25 samt Samlingslokalen i Rv 24 och därmed även möjlighet att boka dessa. Behörighet till övriga lokaler fås genom att gå till vicevärdskontoret i Rv 23 under mottagningstid så lägger vicevärden till behörighet på din nyckelbricka. För varje lokal som man vill ha behörighet till debiteras 200 kr i en engångs nyttjandeavgift. Denna betalas på plats till vicevärden.


Vid missbrukande av lokaler kan tillträdet dit vara förbrukat. Om du upplever att någon missbrukar våra lokaler, vänligen kontakta styrelsen.


Läs mer i underrubrikerna under Lokaler vilka lokaler som finns i föreningen samt vilka regler som gäller för dessa.Boka lokaler och tvättstuga via din smartphone


- Hämta appen Bokning Appen “Bokning” finns att hämta på antingen App Store eller Android market beroende på vilken typ av Smartphone som är aktuell.

Denna skall läggas in på samma sätt som andra appar som läggs in i telefonen.

- Sök på “bokning” eller “Aptus Bokning” och välj appen från Aptus. 

- Mata in anslutningsuppgifter 

Adress: https://fogdetorp.bbgruppen.se/AptusPortalStyra 

Användarnamn: Samma som webbinloggning

Lösenord: Samma som webbinloggning

OBS: Användarnamn och lösenord är lgh nummret, den 3 siffriga. Ändra gärna efter första inloggning.

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.