Bokning och behörighet


Bokning av lokaler sker via vårt elektroniska låssystem Aptus med hjälp av nyckelbricka på tavlorna i entréerna, via hemsidan eller via en app till din telefon.


Samtliga medlemmar har behörighet till tvättstugan i sitt eget hus, grovtvättstugan i Rv 20, Puben i Rv 25 samt Samlingslokalen i Rv 24 och därmed även möjlighet att boka dessa. Behörighet till övriga lokaler fås genom att kontakta HSB Kund- och medlemscenter. För varje lokal som man vill ha behörighet till debiteras 200 kr i en engångs nyttjandeavgift. 


Vid missbrukande av lokaler kan tillträdet dit vara förbrukat. Om du upplever att någon missbrukar våra lokaler, vänligen kontakta styrelsen.


Läs mer i underrubrikerna under Lokaler vilka lokaler som finns i föreningen samt vilka regler som gäller för dessa.


Observera att släpkärran bokas genom att först välja Tvätt och sen Tvätt/Pub/Släp : Släp.

Boka lokaler och tvättstuga via din smartphone


- Hämta appen Aptus Home från Aptus Elektronik AB. Den finns på både App Store för iPhone och Google Play för Android.


- Mata in anslutningsuppgifter 

Adress: https://fogdetorp-sth.bbghosting.se/Aptusportal/

Användarnamn: Samma som webbinloggning

Lösenord: Samma som webbinloggning


Om du inte har dina inloggningsuppgifter så kontakta

HSB Kund- och Medlemscenter så hjälper dom dig.


Obs! Om du redan använt den röda appen Aptus Home så kan det hända att du behöver avinstallera och installera den på nytt för att du ska kunna ändra adressen.