Bastu Rv 23


I lokalen som renoverades under 2021 finns bastu, duschar och en sittgrupp med soffa och fåtöljer. Toalett finns bredvid tvättstugan. Bastun bokas via Aptus-systemet och blir tillgänglig efter att en nyttjandeavgift på 200 kr har betalats via HSB kund- och medlemscenter. Lokalen är bokningsbar kl. 09.00–21.00 samtliga dagar i veckan och du ansvarar för att nedanstående regler efterlevs.


Lokalregler:

  • Lokalen är avsedd för boende i Brf Fogdetorp

  • För att få boka lokalen ska du ha fyllt 18 år

  • Använd inte ytterskor

  • Levande ljus är inte tillåtet vare sig i eller utanför bastun

  • Torka av, gör rent och lämna inte skräp efter dig

  • Rengöringsmedel får inte användas inne i bastun eftersom det kan skada träet och irritera hud/ögon

  • Kontrollera att fönstren är stängda, släck lampan och se till att luftavfuktaren är påslagen när du lämnar lokalen

  • Visa dina grannar hänsyn och respektera tillåten tid för nyttjandet av lokalen


Genom att bryta mot lokalreglerna kan det komma att innebära att sundhet, ordning och gott skick inte iakttas. Som bostadsrättshavare svarar du också för att andrahandshyresgäster, inneboende, familjemedlemmar och gäster följer reglerna. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Vid fel och brister i lokalen – om något går sönder eller tar slut – kontakta lokalansvarig Torgny Rydberg: torgny.fogdetorp@gmail.com.