IMG_6697b


Bastu Rv 23


I Rv 23 finns bastu och relax som renoverades 2011. I lokalen finns omklädningsrum, duschar, vilstolar och en bastu.


Regler för användande av bastun 

- Den som står för bokningen ska vara närvarande under användandet av lokalen.

- Lokalen är avsedd för medlemmar i BRF Fogdetorp.

- Inga ytterskor ska användas i lokalen.

- Städa efter dig och lämna inte kvar skräp i lokalen.

- För att få boka lokalen ska du ha fyllt 18 år.

Om du upptäcker brister när du kommer till lokalen eller om något tar slut eller går

sönder när du är där, kontakta vicevärden.

Tel: 08 550 169 66 alt.

E-post: vicevarden@fogdetorp.se

Det går även bra att lämna en lapp i brevlådan i Rv 23.

Lokalen blir bokningsbar efter att du betalat nyttjandeavgift (200 kr) på

vicevärdskontoret, Rv 23. Detta kan göras under mottagningstid på onsdagar jämna veckor mellan

kl 18.00–19.00. Lokalen kan sedan bokas via lokalbokning i Aptus-systemet.

Lokalen går att boka i pass om 1,5 tim, mellan kl. 09.00–21.00

Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas.

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:00

Lunchstängt 12-13


Felanmälan på hemsidan

Kund- och medlemscenter

(HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:00

Lunchstängt 12-13


info.sodertalje@hsb.se

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.