Bastu Rv 23


I Rv 23 finns bastu och relax som renoverades 2021. I lokalen finns omklädningsrum, duschar, soffa,  fotöljer och en bastu.


Regler för användande av bastun 

- Den som står för bokningen ska vara närvarande under användandet.

- Inga ytterskor ska användas i lokalen.

- Levande ljus är inte tillåtet varken i eller utanför bastun.

- Rengöringsmedel får inte användas inne i bastun eftersom det kan skada träet och irritera hud/ögon.

- Städa efter dig och lämna inte kvar skräp i lokalen.

- Se till att luftavfuktaren är påslagen och fönstren stängda när du lämnar lokalen.


Om du upptäcker brister när du kommer till lokalen eller om något tar slut eller går sönder när du är där, kontakta lokalansvarig Torgny Rydberg e-post: torgny.fogdetorp@gmail.com


Lokalen blir bokningsbar efter att du betalat nyttjandeavgift (200 kr) vilket du gör genom att kontakta HSB Kund- och medlemscenter. Lokalen kan sedan bokas via lokalbokning i Aptus-systemet.

Lokalen går att boka i pass om 1,5 tim, kl. 09.00–21.00

Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas.