Biljardrum Rv 20


I Rv 20 finns ett biljardbord med tillbehör och ett litet bord med stolar. I lokalen finns även regler för de vanligaste spelen.


Trivselregler Biljardrum

- Den som står för bokningen ska vara närvarande under användandet av lokalen

- Inga ytterskor ska användas i lokalen

- Förbjudet att sitta på eller stödja sig mot biljardbordet

- Ingen förtäring vid biljardbordet

- Lägg tillbaka all utrustning på avsedd plats efter avslutat spel

- Lämna inte kvar skräp i lokalen

- Rökning sker lämpligast en bit bort från porten

- För att få boka lokalen ska du ha fyllt 18 år


Om du upptäcker brister när du kommer till lokalen eller om något tar slut eller går

sönder när du är där, kontakta lokalansvarig:


Johan Haldaeus

Email: johan.heldaeus@hotmail.com


Lokalansvarig kan komma på besök under bokad tid.


Lokalen blir bokningsbar efter att du betalat nyttjandeavgift (200 kr) vilket du gör genom att kontakta HSB Kund- och medlemscenter. Lokalen kan sedan bokas via lokalbokning i Aptus-systemet.

Lokalen går att boka max två timmar, mellan kl. 08.00 och 21.00

Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas.