Biljardrum Rv 20


I Rv 20 finns ett biljardbord med tillbehör och ett litet bord med stolar. Lokalansvarig Magnus Westerlund, som bor i Rv 20, lär gärna ut teknik och regler efter överenskommelse med honom. I lokalen finns även regler för de vanligaste spelen.


Trivselregler Biljardrum

- Den som står för bokningen ska vara närvarande under användandet av

lokalen

- Inga ytterskor ska användas i lokalen

- Förbjudet att sitta på eller stödja mot biljardbordet

- Ingen förtäring vid biljardbordet

- Lägg tillbaka all utrustning på avsedd plats efter avslutat spel

- Lämna inte kvar skräp i lokalen

- Rökning sker lämpligast en bit bort från porten då luftintaget till huset är

placerat vid porten

- För att få boka lokalen ska du ha fyllt 18 år


Om du upptäcker brister när du kommer till lokalen eller om något tar slut eller går

sönder när du är där, kontakta lokalansvarig Magnus Westerlund.

Tel: 070 759 54 67 alt.

E-post: poolaren.mw@gmail.com

Lokalansvarig kan komma på besök under bokad tid.


Lokalen blir bokningsbar efter att du betalat nyttjandeavgift (200 kr) vilket du antingen gör genom att kontakta HSB Kund- och medlemscenter eller genom att besöka kontoret i Rv 23 när det har öppet. Lokalen kan sedan bokas via lokalbokning i Aptus-systemet.

Lokalen går att boka max två timmar, mellan kl 08.00–21.00

Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas.