Biljardrum Rv 20


Här finns både biljardbord och darttavla med tillhörande utrustning samt en liten sittplats med bord och stolar. Biljardrummet bokas via Aptus-systemet och blir tillgängligt efter att en nyttjandeavgift på 200 kr har betalats via HSB kund- och medlemscenter. Lokalen är bokningsbar kl. 09.00–21.00 samtliga dagar i veckan.


Lokalregler:

  • Lokalen är avsedd för boende i Brf Fogdetorp

  • För att få boka lokalen ska du ha fyllt 18 år

  • Använd inte ytterskor

  • Förtäring vid biljardbordet är inte tillåtet

  • Ställ tillbaka all utrustning efter avslutat spel

  • Kontrollera att fönstret är stängt, släck lampan och lämna inte skräp efter dig

  • Visa dina grannar hänsyn och respektera tillåten tid för nyttjande av lokalen


Genom att bryta mot lokalreglerna kan det komma att innebära att sundhet, ordning och gott skick inte iakttas. Som bostadsrättshavare svarar du också för att andrahandshyresgäster, inneboende, familjemedlemmar och gäster följer reglerna. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Vid fel och brister i lokalen – om något går sönder eller tar slut – kontakta lokalansvarig Johan Heldaeus: johan.heldaeus@hotmail.com.