Gym Rv 26


I Rv 26 finns ett gym med både fria vikter och maskiner. I det lilla träningsrummet finns även roddmaskin, trappmaskin och uppvärmningscykel. Detta ger möjlighet till lättillgänglig träning för hela kroppen.


Trivelregler Gym Rv 26

- Den som står för nyttjanderätten av lokalen ska vara närvarande under

användandet av lokalen.

- Lokalen är avsedd för medlemmar i BRF Fogdetorp.

- Använd ej ytterskor i lokalen.

- Tvätta av redskapen och ställ i ordning utrustningen efter avslutad träning.

- Lämna inte kvar skräp i lokalen.

- För att få nyttja lokalen ska du ha fyllt 16 år.


Om du upptäcker brister när du kommer till lokalen eller om något tar slut eller går

sönder när du är där, kontakta lokalansvarig Nils Hult.

Tel: 070 588 19 50 alt. E-post: nils.hult@scania.com


Lokalen blir bokningsbar efter att du betalat nyttjandeavgift (200 kr) du gör genom att kontakta HSB Kund- och medlemscenter.

Lokalen är tillgänglig mellan kl. 08.00–21.00

Vid överträdelse av lokalregler kan nyttjanderätten till lokalen förbrukas.