Gym Rv 26


I gymmet finns tillgång till både fria vikter och maskiner samt ett separat rum med roddmaskin, trappmaskin och motionscykel. Lokalen blir tillgänglig efter att en nyttjandeavgift på 200 kr har betalats via HSB kund- och medlemscenter och kan nyttjas kl. 06.00–21.00 samtliga dagar i veckan.


Lokalregler:

  • Lokalen är avsedd för boende i Brf Fogdetorp

  • För att få nyttja lokalen ska du ha fyllt 16 år

  • Det är tillåtet att ta med en gäst endast under förutsättning att den som har nyttjanderätten till lokalen är närvarande

  • Torka av, rengör och ställ i ordning redskap och utrustning efter avslutad träning

  • Endast inneskor är tillåtet

  • Kontrollera att fönstret är stängt, släck lampan och lämna inte skräp efter dig

  • Visa dina grannar hänsyn och respektera tillåten tid för nyttjande av lokalen


Genom att bryta mot lokalreglerna kan det komma att innebära att sundhet, ordning och gott skick inte iakttas. Som bostadsrättshavare svarar du också för att andrahandshyresgäster, inneboende, familjemedlemmar och gäster följer reglerna. Rökning i lokalen är absolut förbjuden.


Vid fel och brister i lokalen – om något går sönder eller tar slut – kontakta lokalansvarig

Sami Mustonen: Smustonen90@gmail.com.