Miljö- och energiarbete


Brf Fogdetorp är Södertäljes och en av Sveriges mest miljövänliga bostadsrättsföreningar. Nedan kan du läsa lite om vad vi gjort de senaste åren för att värna miljön och oftast samtidigt spara pengar åt vår förening.


 • FTX-ventilation. I våra hus används frånluften från kök och badrum till att värma upp den friska tilluften som tillförs i sovrum och vardagsrum. Det sparar både pengar för oss och är miljövänligt eftersom det kräver mindre uppvärmning.
 • Ren luft. Tilluften filtreras med filter av hög kvalitet vilket gör att partiklar, t.ex. pollen och avgaser från vägar, aldrig kommer in i din lägenhet. Allt det som tidigare fastnade i vadden i vädringsfönstret och mycket mer fastnar nu i filtren i FTX-aggregatet på vinden om du håller fönstren stängda.
 • Isolering. Alla ytterväggar, taken och socklarna har isolerats så nu läcker husen inte längre värme.
 • Alla fönster och balkongdörrar är utbytta mot nya som håller en mycket hög energiklass. Läs mer om våra energibesparingar nedan.
 • Asbest och PCB. I.o.m. den stora renoveringen 2018-2021 ska nu allt miljöfarligt material vara borta från husen och säkert omhändertaget.
 • Alla maskiner i de 18 tvättstugorna byttes ut 2018-2019 mot nya som drar betydligt mindre el än de tidigare.
 • Solceller. På samtliga nio tak finns solceller installerade. De producerar runt 310.000 kWh per år som främst används för föreningens behov. Läs mer om våra solceller nedan.
 • Laddstolpar. Föreningen har 11 laddstolpar för el/laddhybridbilar som medlemmarna kan hyra om man vill undvika fossildrivna fordon.
 • Bytesrum. Vi har ett bytesrum där medlemmarna uppmuntras att gratis byta saker istället för att slänga sånt som är fullt användbart.
 • All ny utrustning i t.ex. tvättstugor eller nya armaturer i husen kräver vi ska vara energisnål.
 • Partners. Vi ställer krav på våra partners. T.ex. lever HSB Södertälje upp till samma höga krav som vi genom att ha bytt ut alla servicebilar mot rena elbilar. HSB driver även Sveriges största solcellspark som producerar miljövänlig el.
 • Odlingslotter. Vi har just nu 16 pallkragar där medlemmarna själva miljövänligt kan odla grönsaker och örter.
 • Vi uppmanar kontinuerligt våra medlemmar att hjälpa till med miljöarbetet genom att t.ex. sortera sina sopor vid den kommunala återvinningsstationen i anslutning till garaget och inte vädra utan att först stänga av elementen.
 • Tjänsten Panorama Home hjälper våra medlemmar att detaljerat kunna följa sin egen elförbrukning för att förstå hur de kan spara pengar. Läs hur du anmäler dig

Energibesparingar

De åtgärder som genomfördes 2019-2021 för att spara energi har minskat vår förbrukning av fjärrvärme med ca. 40%. I pengar har vi minskat kostnaden från 4,23 miljoner 2018 till 2,83 miljoner 2022.


Fjärrvärmen värmer även upp garaget samt varmvattnet i kranarna och räknar man bort de delarna ser man att minskningen av mängden fjärrvärme för uppvärmning av husen är ca. 60%.Våra solceller

På varje tak finns 120 solcellspaneler installerade med en total yta på ca. 1800 kvadratmeter. Under ett år bidrar solcellerna ungefär enligt nedan.


Exempel fr.o.m. oktober 2021 t.o.m. september 2022:

 • Produktion: 313.300 kWh (som jämförelse är normal elförbrukning för en villa med eluppvärming ca. 20.000 kWh/år)
 • Försäljning till elbolag: 73.200 kWh
 • Intäkter från försäljningen: 92.400 kr exkl. moms (detta är mer än normala år eftersom elpriserna 2022 va ovanligt höga)
 • Elförbrukning i våra allmänna ytor, t.ex. hissar, tvättstugor och garage: 240.000 kWh


Grafen nedan visar hur mängden el vi behöver köpa minskat sedan solcellerna kommit på plats. Det under det gula strecket är elen som används i lägenheterna vilket föreningen inte kan påverka. Eftersom vi producerar mest under sommarhalvåret när solen är uppe mycket och förbrukar mest på vintern när det är mörkt så innebär det att vi sommartid kan sälja el medans vi vintertid alltid måste köpa el.Energideklaration

Nu när vi fått tillräckligt med statistik efter den stora renoveringen 2019-2021 lät föreningen i september 2023 utföra en ny energideklaration. Resultatet blev att husen gick ifrån energiklass E till energiklass B vilket är ett väldigt bra värde. Energideklarationen finns att läsa om du klickar på bilden i högerspalten.


Förra månaden producerade våra solceller

12910 kWh


Totalt sedan start har de producerat

1325 MWh


Energideklaration