Styrelsen


Styrelsen väljs på föreningens årsstämma som hålls i maj varje år.

Om du vill kontakta styrelsen skicka E-post till: styrelsen@fogdetorp.se


Styrelsens sammansättning 2021-2022 är följande:


Ordförande

Ester Rudolfsson Mattsson Rv 30

 

Vice ordförande

Kay Karahmetovic Rv 25

 

Sekreterare

Sara Mattsson Rv 24

 

Ekonomiansvarig

Ester Rudolfsson Mattsson Rv 30


Ordinarie ledamöter

Alfons Lööf Rv 25

Jimmy Nilsson Rv 30
Karam Younan Rv 30

Lännart Boström Rv 23

Tenho Karkulathi Rv 28

Torgny Rydberg Rv 22

 

HSB-representant

Peter Lennartsson