Styrelsen

 

Styrelsen

 

Styrelsen väljs på föreningens årsstämma som hålls i maj varje år.

Om du vill kontakta styrelsen skicka till

E-post: styrelsen@fogdetorp.se

 

Styrelsens sammansättning 2018-2019 är följande:

 

Ordförande

Ester Rudolfsson Mattsson Rv 30

Vice ordförande

Kay Karahmetovic Rv 25

Sekreterare

Sara Mattsson Rv 24

Ekonomiansvarig

Ester Rudolfsson Mattsson Rv 30

Ordinarie ledamöter

Anette Westman

Margareta Sjögren Rv24

Mikael Andersson Rv20

Osamha Qaroha Rv21

Raghid Makdesi Rv 28

Tenho Karkulathi Rv25

Torgny Rydberg Rv22

HSB representant

Emma Karlsson

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)

 

 

 

 

 

010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00

 

Felanmälan på hemsidan

Vicevärden

 

Kontakta vicevärden

 

 

Besökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.