Styrelsen


Styrelsen väljs på föreningens årsstämma som hålls i maj varje år.

Om du vill kontakta styrelsen skicka e-post till: styrelsen@fogdetorp.se


Styrelsens sammansättning är följande:


Ordförande

Ester Rudolfsson Mattsson Rv 30

 

Vice ordförande

Jimmy Nilsson Rv 30

 

Sekreterare

Sara Mattsson Rv 24

 

Ekonomiansvarig

Ester Rudolfsson Mattsson Rv 30


Ordinarie ledamöter

Joel Sultan Rv 24

Karam Younan Rv 30

Kay Karahmetovic Rv 25

Lännart Boström Rv 23

Pia Almström Rv 30

Torgny Rydberg Rv 22

Victoria Sundberg Rv 22

 

HSB-representant

Peter LennartssonValberedningen


Valberedningen utses av föreningsstämman och har till uppgift att ta fram förslag på personer till olika uppdrag i föreningen. Kontakta någon i valberedningen om du vill åta dig något uppdrag eller har förslag på lämpliga personer.


Sammankallande valberedare

Christina Kjellqvist Rv 21, tel. 070-237 48 47


Valberedare

Sture Wikberg Rv 30, tel. 073-559 74 07

Kristina Eriksson Rv 21, tel. 070-777 21 58


Kontakta oss gärna via e-post: valberedningen@fogdetorp.se