Styrelsen


Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa. Även om det innebär en del ansvar så är arbetet i styrelsen både roligt och lärorikt och det ger dig en chans att kunna påverka vad som händer i vår förening. 


Styrelsen:


Ordförande

Pia Almström Rv 30

 

Vice ordförande

Joel Sultan Rv 24

 

Sekreterare

Torgny Rydberg Rv 22

 

Ekonomiansvarig

Joel Sultan Rv 24


Ordinarie ledamöter

Jimmy Nilsson Rv 30

Johan Ahtela Rv 26

Karam Younan Rv 30

Kay Karahmetovic Rv 25

Lännart Boström Rv 23

Victoria Sundberg Rv 22

 

HSB-representant

Peter Lennartsson


Om du vill kontakta styrelsen skicka e-post till: styrelsen@fogdetorp.se


Valberedningen


Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på en bra styrelse och vilka ersättningar den ska ha. Precis som alltid annars när det gäller förtroendeuppdrag, ska föreningens intresse komma först, inget annat. Valberedningen utses av föreningsstämman och har till uppgift att ta fram förslag på personer till olika uppdrag i föreningen. Kontakta valberedningen om du vill åta dig något uppdrag eller har förslag på lämpliga personer.


Sammankallande valberedare

Christina Kjellqvist Rv 21


Valberedare

Sture Wikberg Rv 30


Kontakta oss via e-post: valberedningen@fogdetorp.se