Info om garagerenoveringen 2024


Etapperna


Mellan 22 januari och 30 september kommer pelare i garaget renoveras. Arbetet kommer att utföras i 5 etapper enligt nedanstående ordning. Etapperna kommer att påverka samma område i varmgaraget och kallgaraget, men parkeringen på taket påverkas inte.

Avtal


Vid start av varje etapp så måste alla bilar som påverkas vara bortflyttade för att arbetet ska kunna starta. Förseningar av start på etapperna kommer medföra kostnader för föreningen och vi kommer därför kräva att alla berörda skriver på ett avtal som innebär att om bilen inte är bortflyttad vid den angivna tidpunkten kommer bilen flyttas på bilägarens bekostnad.


Ersättningsparkering


Som ersättningsparkering kommer i första hand tennisplanen/allaktivitetsplanen användas. För de etapper där den inte räcker till kommer också vissa gästparkeringar att användas och i ett sista skede om det behövs fler platser kommer det att tillåtas gatuparkering på vissa platser.


All ersättningsparkering kommer att regleras så att endast de som blir av med en parkeringsplats i garaget kan nyttja dessa. Det kommer vara särskilda parkeringstillstånd och alla andra kommer att få böter.

Information inför etapperna


De som berörs av arbetet i respektive etapp kommer ca två veckor före etappstart att få information om vilket datum som deras bil ska flyttas samt vilket datum bilen ska ställas tillbaka. För att det ska finnas tillräckligt med plats för alla bilar som inte berörs kommer all flytt ske på helger enligt följande mönster: Fredag kl 16:00 - Lördag kl 18:00 ska bilar som står på ersättningsparkeringen flytta tillbaka bilen i garaget. Lördag kl 18:00 - Söndag kl 18:00 ska bilarna som står i garaget och berörs av etappen flytta ut till ersättningsparkeringarna. De bilar som berörs av etappen och som står kvar i garaget efter kl 18:00 på söndag riskerar då att behöva bekosta en bortforsling av sin bil.