AKTUELL INFORMATION


2021-09-14

Avgift gästparkering

P-Service som sköter parkeringsövervakningen i området har avslutat sitt samarbete med EasyPark. Framöver är det istället Parkster som hanterar avgifterna på gästparkeringen.


EasyPark-appen kommer dock att fungera till och med den 31 oktober och fram tills dess är det fritt att välja till vilket av de båda företagen man vill betala.


2021-08-12

Grävning Telge Nät

I dagarna fortsätter det grävningsarbete som pågår runt om i Rosenlund och uppe hos oss. Anledningen är att kablarna i marken har nått sin livslängd och måste bytas ut.


Man gräver upp trottoaren på ena sidan, fortsätter runt vändplanen och sedan ner förbi Rv 25. Just när grävningen sker kan vägarna runt garaget samt de båda garageportarna inte användas. Telge Nät har dock lovat att avbrotten kommer att bli korta. Om vi får mer exakt information om när grävningarna äger rum kommer vidare information att publiceras.


2021-06-11

Gymmen åter öppna

Utifrån regeringens beslut om lättade restriktioner har föreningens gymlokaler nu öppnats upp igen. Dock med begränsningar av maximalt antal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Om regeln inte efterlevs kan det på nytt bli aktuellt med en stängning.


2021-05-25

Bokning av släpkärran

På grund av missbruk av släpkärran kan den numera bokas max fyra pass per månad.


Vänligen styrelsen


2021-05-04

Sandsopning garage

Sopning av garaget kommer att ske i kallgaraget tisdagen 18 maj 08.00-12.00 och i varmgaraget onsdagen 19 maj 08.00-12.00.


Under dessa tider kan du inte ha din bil i garaget. Istället kan du 18-19 maj parkera gratis på föreningens gästparkeringar, längs våra vägar samt på tennisplanen.


Det är dock inte tillåtet att parkera på vägen upp till området, på vändplanen eller runt de hus där renoveringen/återställningen pågår, dvs runt Rv 21, 23, 25 och 28.


2021-04-29

Föreningsstämma 2021

Årets föreningsstämma kommer som meddelats enbart att genomföras med poströstning.


Föreningens medlemmar har den 28 april fått del av dagordning, årsredovisning samt ett särskilt formulär för att kunna rösta.


Senast tisdagen den 11 maj 2021 ska underskriven poströst lämnas i föreningens brevlåda på Rosenhöjdsvägen 23.


I år finns handlingarna till stämman även upplagda på föreningens hemsida. Du hittar informationen under boende och flikarna blanketter och dokument samt årsredovisning.


Vänligen Styrelsen


2021-03-23

Påminnelse Telia

Den 31 mars kommer våra tjänster från C-Sam att upphöra. Det innebär att du måste aktivera dina nya tjänster från Telia och installera deras utrustning innan dess.


Om du inte gör det kommer du t.ex. inte längre kunna se på TV via det klassiska TV-uttaget.


Följ instruktionerna som har skickats ut med brev från Telia för att aktivera dina tjänster. Om du förlagt brevet finns informationen här...

Telia sid 1

Telia sid 2


Vänligen Styrelsen


2021-03-01

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma i maj ska skriftligen inkomma med motion senast den 31 mars.


Med ärende menas en relevant fråga som stämman kan fatta beslut om. Endast undertecknad motion behandlas. För mall och vidare information om hur en motion skrivs se hemsidan under rubriken "För boende" och "Blanketter & dokument"


E-posta din motion till styrelsen@fogdetorp.se eller lämna den i brevlådan utanför kontoret,
Rv 23.


Styrelsen


2021-02-10

Problem med Telia

Det har kommit till styrelsens kännedom att ett flertal medlemmar felaktigt krävts på betalning vid avhämtning av utrustning från Telia.


Om du upplever att det blivit fel kontakta styrelsen med telefonnummer så vidarebefordrar vi uppgifterna till Telia som då återkommer till dig.


Styrelsen har även fått kompletterande uppgifter från Telia om att TV-boxen 4302 klarar av Netflix men har inte Ultra-HD/4K. TV-boxen 5305 däremot har Ultra-HD/4K men klarar inte Netflix. Kontakta Telias kundtjänst om du behöver hjälp med att välja TV-box.


2021-02-04

Aktivering av Telias tjänster

Nu har aktiveringen av bredband, TV och telefoni från Telia öppnat. Följ instruktionerna i det brev som du tidigare erhållit.


Den 31 mars kommer de gamla tjänsterna för t.ex. TV att stängas av. Aktivera därför de nya så fort som möjligt så du hinner få och koppla in din nya utrustning innan dess.


Vänligen Styrelsen


2021-01-19

MC-garaget brandskydd

Styrelsen arbetar aktivt med brandskyddet i husen och garaget och vill påminna alla som har en plats i MC-garaget om att det endast är en parkeringsplats för ett fordon och inte en verkstad eller ett förråd.


Vänligen plocka bort alla saker ni har runt era platser så att nästa brandtillsyn kan göras utan anmärkning. 


Vänligen Styrelsen


2020-11-29

Gymlokalerna stängs

Under rådande omständigheter och utifrån skärpta restriktioner gällande covid-19 har styrelsen beslutat att tillfälligt stänga samtliga gymlokaler.


För allas välmående och hälsa är det viktigt att detta beslut respekteras. Styrelsen meddelar när det åter är möjligt att träna i lokalerna


2020-11-05

Brandskydd

Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att förvara föremål på våningsplanen, i trapphusen och entrén eftersom det kan utgöra en brandfara och försvårar utrymning.


Det är alltså inte tillåtet att t.ex. ha barnvagnar på våningsplanen, lämna böcker i entrén eller ha en dörrmatta utanför dörren. Av samma anledning tillåter föreningen inte längre julgranar i entréerna.


Föreningen har rätt att ta bort de saker som utgör en brandfara.


Vänligen Styrelsen


2020-09-08

Nytt avtal

För en tid sedan meddelade C-Sam att man kommer att stänga ned det analoga TV-nätet som föreningen är ansluten till. Efter att ha jämfört ett flertal anbud för bredband, telefoni och TV har styrelsen nu tecknat ett nytt avtal med Telia som bl.a. innebär:

  • fastighetsnätet uppgraderas med ny utrustning samt anslutes till Telias nät
  • bredband 250/250 Mbit/s ingår i månadsavgiften
  • vi får nya trådlösa routrar och digitala TV-boxar
  • varje lägenhet utrustas med ett uttag i vardagsrummet för digital TV 
  • Telias TV-paket Lagom samt Telias Playtjänster ingår i månadsavgiften
  • Installationshjälp ingår för de som behöver 


Mer information kommer att skickas ut av Telia till alla boende i föreningen.


Vänligen Styrelsen


2020-03-18

Coronaviruset

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset är det i nuläget inte möjligt att boka  förenings- och publokalen. Vid nyttjande av gymlokalerna uppmanas alla att inte gå dit vid minsta förkylningssymtom samt tänka på vikten av att upprätthålla god handhygien.


Under mars månad kommer inte heller någon pubkväll att anordnas. Se vidare information om när nästa tillfälle ges på Aptus och hemsidan.


Var rädda om varandra och följ de rekommendationer som regelbundet uppdateras av berörda myndigheter.


2020-03-18

Vicevärdskontoret stängt

På grund av situationen kring coronaviruset och med omsorg för varandra kommer vicevärdskontoret att hålla stängt tills vidare.


Om du behöver hjälp från vicevärden under tiden ombeds du istället att kontakta HSB Kund- och medlemscenter på info.sodertalje@hsb.se eller på 010 - 442 56 50.


2020-02-20

Förändringar parkering

Styrelsen har tillsammans med HSB gått igenom parkeringssituationen och utifrån det beslutat om följande förändringar:


  •  Från och med april 2021 kommer hyran för garage- och parkeringsplatserna att höjas. 
  •  En ny parkeringspolicy har arbetats fram och finns att läsa på hemsidan.
  •  Avtalen har uppdaterats samt förtydligats och kommer i början av v. 9 att skickas ut till alla som idag har en garage- eller parkeringsplats. 


Bakgrund och mer information följer med de nya avtalen.