AKTUELL INFORMATION


2021-11-24

Loppisen inställd

Loppisen torsdagen den 25 november är tyvärr inställd på grund av sjukdom.


2021-11-19

Avgiftshöjning 2022

Budgeten för kommande år är nu fastställd och styrelsen har beslutat att
höja avgiften med 3% från och med 1 januari 2022.


2021-11-14

Pubkväll
Fredagen 19 november 19:00-23:00 blir det pubkväll i Rv 25.


Dryck serveras till självkostnadspris. Kontant betalning gäller.


Hjärtligt välkomna!


2021-11-11

Matavfall

Nu finns hållare och papperspåsar för matavfall att hämta i cykelrummen. Observera att det endast finns en hållare och en bunt påsar per lägenhet.


Innehållet används för att tillverka biogas och biogödsel och därför får endast matavfall slängas i papperspåsarna. Mer information hittar du på https://www.telge.se/matavfall


Om du har gröna plastpåsar kvar kan du lämna dem i cykelrummet. De kommer då att användas i Nykvarn som byter till papperspåsar senare.


2021-11-09

Medlemsmötet 2021 

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till Hagabergs folkhögskola och Hagabergshallen. Medlemsmötet äger rum onsdagen den 17 november och börjar klockan 18.00. 


Både Front AB och WSP medverkar och kommer att göra en resumé över renoveringsarbetet samt informera om slutfasen i projektet.


Kvällen avslutas med att Front bjuder på lättare förtäring 


2021-10-14

Pubkväll
Fredagen den 22 oktober 19:00-23:00 blir det pubkväll i Rv 25.


Dryck serveras till självkostnadspris. Kontant betalning gäller.


Hjärtligt välkomna!


2021-10-12

Yoga

Måndagen den 11 oktober kl. 18.00-19.00 startar yogan igen i föreningslokalen Rv 24.


Senioryogan utförs sittandes på stol och kostar 50 kr/gång. Kostnaden debiteras via faktura efter terminens slut och endast för de tillfällen som man deltagit. Sista gången för i år blir den 6 december.


Nya som gamla deltagare hälsas varmt välkomna!


2021-10-08

Loppis

Söndagen den 24 oktober 2021 anordnas loppis i föreningslokalen Rv 24, kl. 12.00-15.00. Passa på att rensa i lådor och förråd - bord finns att låna för de som vill vara med och sälja. Kaffe och bullar kommer också att finnas till försäljning.


Varmt välkomna hälsar Sofia och Berit


2021-10-07

Ommålning av bastun
Måndagen den 1 november kommer bastun att stängas av för ommålning.


Arbetet beräknas ta 3-4 veckor.


Vänligen styrelsen


2021-10-06

Stickcafé

Onsdagen den 13 oktober 2021 startar stickcafét upp på nytt. Sista tillfället för i år blir den 8 december.


Vi träffas i föreningslokalen Rv 24 kl. 13.00-15.00. Man behöver inte sticka eller handarbeta för att vara med - alla är välkomna att umgås och prata bort en stund. Fika medtages.


Varmt välkomna önskar Margareta Sjögren


2021-10-01

Förenings- och publokalerna öppnar

Utifrån regeringens plan för avveckling av restriktionerna öppnas förenings- och publokalerna upp igen fr.o.m. den 1 oktober 2021.


Kontakta HSB kund- och medlemscenter för information och bokning på 010-442 56 50 eller info.sodertalje@hsb.se.


Vänligen styrelsen


2021-09-23

Återvinningsstationen

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på att det dumpas otillåtna föremål vid återvinningsstationen. Där ska endast papper, metall, plast, glas och batterier sorteras. Övrigt avfall lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. För mer information se www.telge.se.


Även om återvinningsstationen är i kommunens regi, ger fortsatt misskötsel ett dåligt intryck och kan på sikt innebära att den inte blir kvar i området.


2021-09-21

Strömavbrott

Torsdag 2021-09-23 mellan klockan 08.00 och 12.00 kommer strömmen att brytas därför att Telge Nät ska koppla in kablarna som dragits i området.


Var noga med att inte använda hissen under den tiden!


2021-09-14

Avgift gästparkering

P-Service som sköter parkeringsövervakningen i området har avslutat sitt samarbete med EasyPark. Framöver är det istället Parkster som hanterar avgifterna på gästparkeringen.


EasyPark-appen kommer dock att fungera till och med den 31 oktober och fram tills dess är det fritt att välja till vilket av de båda företagen man vill betala.


2021-08-12

Grävning Telge Nät

I dagarna fortsätter det grävningsarbete som pågår runt om i Rosenlund och uppe hos oss. Anledningen är att kablarna i marken har nått sin livslängd och måste bytas ut.


Man gräver upp trottoaren på ena sidan, fortsätter runt vändplanen och sedan ner förbi Rv 25. Just när grävningen sker kan vägarna runt garaget samt de båda garageportarna inte användas. Telge Nät har dock lovat att avbrotten kommer att bli korta. Om vi får mer exakt information om när grävningarna äger rum kommer vidare information att publiceras.


2021-06-11

Gymmen åter öppna

Utifrån regeringens beslut om lättade restriktioner har föreningens gymlokaler nu öppnats upp igen. Dock med begränsningar av maximalt antal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Om regeln inte efterlevs kan det på nytt bli aktuellt med en stängning.


2021-05-25

Bokning av släpkärran

På grund av missbruk av släpkärran kan den numera bokas max fyra pass per månad.


Vänligen styrelsen


2021-05-04

Sandsopning garage

Sopning av garaget kommer att ske i kallgaraget tisdagen 18 maj 08.00-12.00 och i varmgaraget onsdagen 19 maj 08.00-12.00.


Under dessa tider kan du inte ha din bil i garaget. Istället kan du 18-19 maj parkera gratis på föreningens gästparkeringar, längs våra vägar samt på tennisplanen.


Det är dock inte tillåtet att parkera på vägen upp till området, på vändplanen eller runt de hus där renoveringen/återställningen pågår, dvs runt Rv 21, 23, 25 och 28.


2021-04-29

Föreningsstämma 2021

Årets föreningsstämma kommer som meddelats enbart att genomföras med poströstning.


Föreningens medlemmar har den 28 april fått del av dagordning, årsredovisning samt ett särskilt formulär för att kunna rösta.


Senast tisdagen den 11 maj 2021 ska underskriven poströst lämnas i föreningens brevlåda på Rosenhöjdsvägen 23.


I år finns handlingarna till stämman även upplagda på föreningens hemsida. Du hittar informationen under boende och flikarna blanketter och dokument samt årsredovisning.


Vänligen Styrelsen


2021-03-23

Påminnelse Telia

Den 31 mars kommer våra tjänster från C-Sam att upphöra. Det innebär att du måste aktivera dina nya tjänster från Telia och installera deras utrustning innan dess.


Om du inte gör det kommer du t.ex. inte längre kunna se på TV via det klassiska TV-uttaget.


Följ instruktionerna som har skickats ut med brev från Telia för att aktivera dina tjänster. Om du förlagt brevet finns informationen här...

Telia sid 1

Telia sid 2


Vänligen Styrelsen


2021-03-01

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma i maj ska skriftligen inkomma med motion senast den 31 mars.


Med ärende menas en relevant fråga som stämman kan fatta beslut om. Endast undertecknad motion behandlas. För mall och vidare information om hur en motion skrivs se hemsidan under rubriken "För boende" och "Blanketter & dokument"


E-posta din motion till styrelsen@fogdetorp.se eller lämna den i brevlådan utanför kontoret,
Rv 23.


Styrelsen


2021-02-10

Problem med Telia

Det har kommit till styrelsens kännedom att ett flertal medlemmar felaktigt krävts på betalning vid avhämtning av utrustning från Telia.


Om du upplever att det blivit fel kontakta styrelsen med telefonnummer så vidarebefordrar vi uppgifterna till Telia som då återkommer till dig.


Styrelsen har även fått kompletterande uppgifter från Telia om att TV-boxen 4302 klarar av Netflix men har inte Ultra-HD/4K. TV-boxen 5305 däremot har Ultra-HD/4K men klarar inte Netflix. Kontakta Telias kundtjänst om du behöver hjälp med att välja TV-box.


2021-02-04

Aktivering av Telias tjänster

Nu har aktiveringen av bredband, TV och telefoni från Telia öppnat. Följ instruktionerna i det brev som du tidigare erhållit.


Den 31 mars kommer de gamla tjänsterna för t.ex. TV att stängas av. Aktivera därför de nya så fort som möjligt så du hinner få och koppla in din nya utrustning innan dess.


Vänligen Styrelsen


2021-01-19

MC-garaget brandskydd

Styrelsen arbetar aktivt med brandskyddet i husen och garaget och vill påminna alla som har en plats i MC-garaget om att det endast är en parkeringsplats för ett fordon och inte en verkstad eller ett förråd.


Vänligen plocka bort alla saker ni har runt era platser så att nästa brandtillsyn kan göras utan anmärkning. 


Vänligen Styrelsen


2020-11-29

Gymlokalerna stängs

Under rådande omständigheter och utifrån skärpta restriktioner gällande covid-19 har styrelsen beslutat att tillfälligt stänga samtliga gymlokaler.


För allas välmående och hälsa är det viktigt att detta beslut respekteras. Styrelsen meddelar när det åter är möjligt att träna i lokalerna


2020-11-05

Brandskydd

Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att förvara föremål på våningsplanen, i trapphusen och entrén eftersom det kan utgöra en brandfara och försvårar utrymning.


Det är alltså inte tillåtet att t.ex. ha barnvagnar på våningsplanen, lämna böcker i entrén eller ha en dörrmatta utanför dörren. Av samma anledning tillåter föreningen inte längre julgranar i entréerna.


Föreningen har rätt att ta bort de saker som utgör en brandfara.


Vänligen Styrelsen


2020-09-08

Nytt avtal

För en tid sedan meddelade C-Sam att man kommer att stänga ned det analoga TV-nätet som föreningen är ansluten till. Efter att ha jämfört ett flertal anbud för bredband, telefoni och TV har styrelsen nu tecknat ett nytt avtal med Telia som bl.a. innebär:

  • fastighetsnätet uppgraderas med ny utrustning samt anslutes till Telias nät
  • bredband 250/250 Mbit/s ingår i månadsavgiften
  • vi får nya trådlösa routrar och digitala TV-boxar
  • varje lägenhet utrustas med ett uttag i vardagsrummet för digital TV 
  • Telias TV-paket Lagom samt Telias Playtjänster ingår i månadsavgiften
  • Installationshjälp ingår för de som behöver 


Mer information kommer att skickas ut av Telia till alla boende i föreningen.


Vänligen Styrelsen


2020-03-18

Coronaviruset

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset är det i nuläget inte möjligt att boka  förenings- och publokalen. Vid nyttjande av gymlokalerna uppmanas alla att inte gå dit vid minsta förkylningssymtom samt tänka på vikten av att upprätthålla god handhygien.


Under mars månad kommer inte heller någon pubkväll att anordnas. Se vidare information om när nästa tillfälle ges på Aptus och hemsidan.


Var rädda om varandra och följ de rekommendationer som regelbundet uppdateras av berörda myndigheter.


2020-03-18

Vicevärdskontoret stängt

På grund av situationen kring coronaviruset och med omsorg för varandra kommer vicevärdskontoret att hålla stängt tills vidare.


Om du behöver hjälp från vicevärden under tiden ombeds du istället att kontakta HSB Kund- och medlemscenter på info.sodertalje@hsb.se eller på 010 - 442 56 50.


2020-02-20

Förändringar parkering

Styrelsen har tillsammans med HSB gått igenom parkeringssituationen och utifrån det beslutat om följande förändringar:


  •  Från och med april 2021 kommer hyran för garage- och parkeringsplatserna att höjas. 
  •  En ny parkeringspolicy har arbetats fram och finns att läsa på hemsidan.
  •  Avtalen har uppdaterats samt förtydligats och kommer i början av v. 9 att skickas ut till alla som idag har en garage- eller parkeringsplats. 


Bakgrund och mer information följer med de nya avtalen.