IMG_6697b


Nyheter


2020-11-29

Gymlokalerna stängs

Under rådande omständigheter och utifrån skärpta restriktioner gällande covid-19 har styrelsen beslutat att tillfälligt stänga samtliga gymlokaler.


För allas välmående och hälsa är det viktigt att detta beslut respekteras. Styrelsen meddelar när det åter är möjligt att träna i lokalerna.2020-11-22

Avgiftshöjning 2021

Som styrelsen redan aviserat i årsredovisningen för 2019 behöver avgiften höjas 2021. Under året kommer den omfattande renoveringen av vår fastighet att slutföras och även det arbetet kommer att finansieras med lån.


För att kunna hantera tillkommande kostnader, för räntor och amorteringar, har styrelsen beslutat att höja avgiften med 6 % från och med den 1 januari 2021.


Vänligen styrelsen


2020-11-21

Släpkärra

Fredagen den 4/12 kommer vår släpkärra att flyttas till en ny plats i kallgaraget.


Den nya platsen är i kallgaraget bakom trappen ned till varmgaraget.


Tänk på att släpkärran endast är till för medlemmar i föreningen och att den inte får lånas ut.


Vänligen styrelsen


2020-11-05

Brandskydd

Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att förvara föremål på våningsplanen, i trapphusen och entrén eftersom det kan utgöra en brandfara och försvårar utrymning.


Det är alltså inte tillåtet att t.ex. ha barnvagnar på våningsplanen, lämna böcker i entrén eller ha en dörrmatta utanför dörren. Av samma anledning tillåter föreningen inte längre julgranar i entréerna.


Föreningen har rätt att ta bort de saker som utgör en brandfara.


Vänligen Styrelsen


2020-09-08

Nytt avtal

För en tid sedan meddelade C-Sam att man kommer att stänga ned det analoga TV-nätet som föreningen är ansluten till. Efter att ha jämfört ett flertal anbud för bredband, telefoni och TV har styrelsen nu tecknat ett nytt avtal med Telia som bl.a. innebär:

  • fastighetsnätet uppgraderas med ny utrustning samt anslutes till Telias nät
  • bredband 250/250 Mbit/s ingår i månadsavgiften
  • vi får nya trådlösa routrar och digitala TV-boxar
  • varje lägenhet utrustas med ett uttag i vardagsrummet för digital TV 
  • Telias TV-paket Lagom samt Telias Playtjänster ingår i månadsavgiften
  • Installationshjälp ingår för de som behöver 


Mer information kommer att skickas ut av Telia till alla boende i föreningen.


Vänligen Styrelsen


2020-06-30

Solceller

Under maj månad producerade våra solceller 47.000 kWh och totalt sen anläggningen drogs igång har vi producerat 270.000 kWh.


Vartefter husen blir klara kommer även ytterligare solceller monteras ovanpå taken till de nya fläktrummen vilket ökar produktionen med 10-20% per hus.


Vi ser en tydlig nedgång när det gäller vad vi betalar för vår el vilket förstås är bra.


2020-05-12

Föreningsstämma 2020

Årets föreningsstämma kommer att äga rum 9 juni 18.30 i Rosenborgskolans matsal.


På grund av det rådande läget kommer det i år finnas möjlighet att poströsta. Mer information om hur det går till kommer att delas ut till alla medlemmar.


I lokalen kommer platserna att vara utspridda och begränsade. Om många ändå vill närvara på stämman kan vi behöva besluta om hinder föreligger för att stämman ska kunna genomföras.


Styrelsen uppmanar alla att noga läsa igenom den information som snart delas ut och om möjligt poströsta istället för att personligen deltaga.


Vänligen Styrelsen


2020-04-30

Ny app för bokning

Om du använder en app på din telefon för att boka lokaler eller pass i tvättstugan så har det skett lite ändringar. 


Den gamla gröna appen du använt tidigare på din telefon fungerar inte längre utan du måste hämta en ny app som heter Aptus Home och skriva in adressen nedan:

https://fogdetorp-sth.bbghosting.se/Aptusportal/


Mer information finns på hemsidan under Lokaler och Aktiviteter - Bokning.


2020-03-18

Coronaviruset

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset är det i nuläget inte möjligt att boka  förenings- och publokalen. Vid nyttjande av gymlokalerna uppmanas alla att inte gå dit vid minsta förkylningssymtom samt tänka på vikten av att upprätthålla god handhygien.


Under mars månad kommer inte heller någon pubkväll att anordnas. Se vidare information om när nästa tillfälle ges på Aptus och hemsidan.


Var rädda om varandra och följ de rekommendationer som regelbundet uppdateras av berörda myndigheter.


2020-03-18

Vicevärdskontoret stängt

På grund av situationen kring coronaviruset och med omsorg för varandra kommer vicevärdskontoret att hålla stängt tills vidare.


Om du behöver hjälp från vicevärden under tiden ombeds du istället att kontakta HSB Kund- och medlemscenter på info.sodertalje@hsb.se eller på 010 - 442 56 50.


2020-02-20

Förändringar parkering

Styrelsen har tillsammans med HSB gått igenom parkeringssituationen och utifrån det beslutat om följande förändringar:


  •  Från och med april 2021 kommer hyran för garage- och parkeringsplatserna att höjas. 
  •  En ny parkeringspolicy har arbetats fram och finns att läsa på hemsidan.
  •  Avtalen har uppdaterats samt förtydligats och kommer i början av v. 9 att skickas ut till alla som idag har en garage- eller parkeringsplats. 


Bakgrund och mer information följer med de nya avtalen.


2020-02-18

Föreningens Parkeringspolicy     

Styrelsen har den 18 februari 2020 antagit en ny parkeringspolicy.  Klicka här för att läsa den.


2020-02-03

Släpkärran flyttad

Platsen där släpkärran tidigare stod i kallgaraget kommer att öppnas upp och användas som nödutgång från varmgaraget.


Släpkärran är därför flyttad till ett av tvättbåsen på övre parkeringsdäcket.


Skåpet med kabeln och adaptern sitter dock kvar på den gamla platsen i kallgaraget.


2020-01-30

Avgift för besöksparkering

Styrelsen har sett över avgiften för besöksparkeringen och beslutat att taxan för ett dygn ska sänkas från 50 kr till 30 kr.


Från och med 1 februari kommer taxan att vara 5 kr per timme eller max 30 kr per dygn.


2020-01-11

Falsk hemtjänst
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det finns personer som falskt utger sig för att komma från hemtjänsten eller polisen. Var därför försiktig med vem du släpper in i lägenheten och begär alltid legitimation.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att ha uppsikt - vid minsta misstanke fråga gärna vilket ärende personen har i fastigheten eller vem som ska besökas.
Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:00

Lunchstängt 12-13


Felanmälan på hemsidan

Kund- och medlemscenter

(HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:00

Lunchstängt 12-13


info.sodertalje@hsb.se