Nyheter

 

Nyheter

 

2019-03-03

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma i maj ska skriftligen inkomma med motion senast den 31 mars. Med ärende menas en relevant fråga som stämman kan fatta beslut om. E-posta din motion till styrelsen@fogdetorp.se eller lämna den i brevlådan utanför vicevärdskontoret, Rv 23. Endast undertecknad motion behandlas.

För mall och vidare information om hur en motion skrivs se hemsidan under rubriken "För boende" och "Blanketter & dokument".

 

 

 

2019-02-20

Pingisrummet

Under perioden som målning av cyckelrummen äger rum, kommer pingisrummet inte vara till gängligt för bokning eftersom rummet behöver användas för förvaing av cyklar.

I slutet av sommaren beräknas pingisrummet att öppnas igen.

 

 

 

2018-09-09

Fönster- och fasadrenoveringen

All information om fönster- och fasadrenoveringen finns nu samlad under fliken "Renoveringsprojekt" här på hemsidan. Informationen som publiceras på hemsidan kommer även finnas i skriftligt format på anslagstavlorna i respektive hus. Frågor mejlas till fogdetorp@front.se.

 

 

 

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)

 

 

 

 

 

010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00

 

Felanmälan på hemsidan

Vicevärden

 

Kontakta vicevärden

 

 

Besökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.