Nyheter


2020-02-20

Förändringar parkering

Styrelsen har tillsammans med HSB gått igenom parkeringssituationen och utifrån det beslutat om följande förändringar:


  •  Från och med april 2021 kommer hyran för garage- och parkeringsplatserna att höjas. 
  •  En ny parkeringspolicy har arbetats fram och finns att läsa på hemsidan.
  •  Avtalen har uppdaterats samt förtydligats och kommer i början av v. 9 att skickas ut till alla som idag har en garage- eller parkeringsplats. 


Bakgrund och mer information följer med de nya avtalen.


2020-02-18

Föreningens Parkeringspolicy     

Styrelsen har den 18 februari 2020 antagit en ny parkeringspolicy.  Klicka här för att läsa den.


2020-02-03

Släpkärran flyttad

Platsen där släpkärran tidigare stod i kallgaraget kommer att öppnas upp och användas som nödutgång från varmgaraget.


Släpkärran är därför flyttad till ett av tvättbåsen på övre parkeringsdäcket.


Skåpet med kabeln och adaptern sitter dock kvar på den gamla platsen i kallgaraget.


2020-01-30

Avgift för besöksparkering

Styrelsen har sett över avgiften för besöksparkeringen och beslutat att taxan för ett dygn ska sänkas från 50 kr till 30 kr.


Från och med 1 februari kommer taxan att vara 5 kr per timme eller max 30 kr per dygn.


2020-01-11

Falsk hemtjänst
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det finns personer som falskt utger sig för att komma från hemtjänsten eller polisen. Var därför försiktig med vem du släpper in i lägenheten och begär alltid legitimation.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att ha uppsikt - vid minsta misstanke fråga gärna vilket ärende personen har i fastigheten eller vem som ska besökas.
Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.