Nyheter


Nyheter2018-09-09

Fönster- och fasadrenoveringen

All information om fönster- och fasadrenoveringen finns nu samlad under fliken "Renoveringsprojekt" här på hemsidan. Informationen som publiceras på hemsidan kommer även finnas i skriftligt format på anslagstavlorna i respektive hus. Frågor mejlas till fogdetorp@front.se.
Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.