Nyheter2019-12-06

Container vid jul och nyår
Mellan den 20 december 2019 och den 3 januari 2020 kommer en container och en separat bur för elavfall att ställas upp vid miljöstationen. Passa på att rensa i lägenhet och förråd.

Obs! Om elavfall slängs i den stora containern måste föreningen betala böter. Det är därför viktigt att sortera rätt. Dumpning av större avfall som exempelvis tvättmaskin är strikt förbjudet!
2019-12-06

Luciafika
Fredagen den 13 december anordnas luciafika i föreningslokalen Rv 24 klockan 18.30. Kom och mingla med dina grannar till julmusik och gott fika. Varmt välkomna!Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.