Bostadsrättstillägg


Genom föreningens fastighetsförsäkring omfattas samtliga medlemmar av ett kollektivt bostadsrättstillägg, vilket därför inte behöver tecknas separat. Bostadsrättstillägget gäller för den fasta inredningen samt för den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du är underhållsskyldig för.


Som bostadsrättshavare är det också viktigt att du har en giltig hemförsäkring om exempelvis skada skulle inträffa på lösöret i bostaden, vid evakuering i samband med vatten- eller brandskada och vid inbrott. HSB kund- och medlemscenter ska alltid kontaktas för vidare hantering om allvarliga skador inträffar i din lägenhet, exempelvis vid uppkommen vattenskada.


Dokument