Parkeringar     


Parkeringspolicy

Föreningen har en parkeringspolicy som finns att läsa här Föreningens parkeringspolicy.


Parkeringsplatser

Inom området finns 367 parkeringsplatser varav 186 st är garageplatser. Hälften av garageplatserna är i varmgarage och den andra hälften är i kallgarage. Övriga platser finns på garagetaket och utplacerade på olika ställen inom området.

Köhanteringen gällande parkeringarna hanteras digitalt via Mitt HSB. Vid frågor kontaktas HSB kund- och medlemscenter. Där kan du även få hjälp att köpa en fjärrkontroll för att öppna garageportarna innifrån bilen. Fjärrkontrollen kostar 500 kr.


Laddstolpar

Vid stora lekparken har vi 11 laddstolpar. Om du är intresserad av en plats kan du ställa dig i kö genom att kontakta HSB kund- och medlemscenter. Observera att endast boende med el/laddhybridbil kommer att erbjudas en plats. Utförligare regler finns i föreningens parkeringspolicy.


Parkeringsregler

Inom området på ej anvisad parkeringsplats gäller P-förbud men med rätt att ställa bilen max 15 minuter för till exempel avlastning om den totala parkeringstiden inom dessa områden överstiger 15 minuter riskerar bilägaren att få kontrollavgift. Tänk på att vi vill hålla området fritt från bilar för att underlätta för akutfordon så som brandbil och ambulans.

Det finns platser för rörelsehindrade, där gäller parkeringsförbud om man inte har tillstånd, vid avsaknad av giltigt tillstånd riskerar bilägaren att få kontrollavgift.


Biltvätt

Det inte är tillåtet att tvätta bilen på föreningens område. Medlemmarna hänvisas till tvätthallar eller motsvarande anläggningar

 

Besöksparkeringar

Inom området finns ett antal besöksparkeringar och för att parkera på dessa använder du tjänsten som finns beskriven vid parkeringen. Kostnaden är 5 kr per timme eller max 30 kr per dygn.

Hur tjänsten fungerar finns beskrivet på anslag vid parkeringarna. 


Parkeringsövervakning

För parkeringsövervakning av området anlitar föreningen P-Service. Dit ringer du för att anmäla felparkerade fordon på telefonnummer 0771-77 11 00. P-service hemsida hittar du här P-Service.