Parkeringar


Förhyrda parkeringsplatser

 

Inom området finns 353 parkeringsplatser varav 185 st är garageplatser. Hälften av garageplatserna är i varmgarage och den andra hälften är i kallgarage.

Övriga platser finns på garagetaket och utplacerade på olika ställen inom området. Kontakta vicevärden om du önskar hyra en plats. Från vicevärden kan man även köpa en fjärrkontroll för att öppna garageportarna innifrån bilen, kostnaden för denna är 500:- och betalas till vicevärden på mottagningstider i Rv 23

 

Parkeringsregler

Inom området på ej anvisad parkeringsplats gäller P-förbud men med rätt att ställa bilen max 15 minuter för till exempel avlastning om den totala parkeringstiden inom dessa områden överstiger 15 minuter riskerar bilägaren att få parkeingsböter. Tänk på att vi vill hålla området fritt från bilar för att underlätta för akutfordon så som brandbil och ambulans.

Det finns handikapplatser, där gäller parkeringsförbud om man inte har handikapptillstånd, vid avsaknad av giltigt handikapptillstånd riskerar bilägaren att få parkeringsböter.

 

Besöksparkeringar

Inom området finns ett antal besöksparkeringar och för att parkera på dessa använder du tjänsten SMS-parkering. Kostnaden är 5 kr per timme eller max 50 kr per dygn.

Hur tjänsten fungerar finns beskrivet på anslag vid parkeringarna. 

Det är P-Service som bevakar samtliga parkeringsregler inom området.

P-service hemsida: Klicka härPlatserna kostar enligt följande:

Parkeringsplats utomhus 80kr/månad.

Parkeringsplats utomhus med el 150kr/månad.

Parkeringsplats kallgarage 200kr/månad.

Parkeringsplats kallgarage med el 270kr/månad.

Parkeringsplats varmgarage 350kr/månad.

Parkeringsplats MC i varmgarage 150kr/månad.

Parkeringsplats moped i varmgarage 125kr/månad.

Fogdetorpsnytt

Felanmälan (HSB)


010 - 442 5650

Måndag – Torsdag:

08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 13:00


Felanmälan på hemsidan

Vicevärden


Kontakta vicevärdenBesökstid för medlemmar onsdagar jämna veckor   

kl. 18.00 - 19.00 i Rv 23.