Renoveringsprojektet 2018-2021


Under åren 2018-2021 genomfördes en omfattande renovering av föreningens nio hus och på den här sidan finns historik och bilder från det arbetet dokumenterat.


Omfattning

Renoveringen innebar bl.a.:

 • Byte av samtliga fönster och balkongdörrar
 • Tilläggsisolering och fasadrenovering
 • Byte av balkongplattor för att ge betydligt större balkonger
 • Inglasning av balkonger och montage av solskyddsgardiner
 • Målning av våningsplan, spiraltrapphus, cykelrum och barnvagnsrum
 • Renovering av entréer och byte av dörrpartier och utrymningsdörrar
 • Montage av dörröppnare där det saknades
 • Byte av lägenhetsytterdörrar till säkerhetsdörrar av hög klass
 • Renovering av de 18 tvättstugorna och installation av energisnåla maskiner
 • Omläggning av takpapp och ny isolering på vinden
 • Installation av solcellspaneler på alla nio taken
 • Installation av till- och frånluftsventilation (FTX) samt utbyggnad av fläktrum på hustaken
 • Nya till- och frånluftsdon i lägenheterna


Presentationer från medlemsmöten

Presentation vid medlemsmöte 17 november 2021

Presentation vid medlemsmöte 20 november 2019

Presentation vid medlemsmöte 28 augusti 2018


Månadsinformation

Under hela projektet sammanfattade WSP aktuell status varje månad. Månadsinformationen finns att läsa på den här sidan.


Folder

När projeket var färdigt delades en folder ut till alla boende i föreningen. Foldern innehåller lite bakgrund till projeket samt bruksanvisningar och skötselråd för en del av det som är nytt. 

Folder Boendeinformation renoveringsprojektet 2018-2021.

 

Bilder