Stadgar och dokument


På den här sidan finns föreningens stadgar, protokoll från stämmor samt andra dokument och blanketter du kan behöva. 


Stadgar
Blanketter
Viktig information för dig som bor i bostadsrätt

HSB har tagit fram flera juridiska informationsblad som förklarar hur det fungerar i en bostadsrättsförening. Alla finns att hämta hem längst ned på den här sidan.


  • Att hyra ut /upplåta i andra hand
  • Att överlåta bostadsrätt
  • Avsägelse av bostadsrätt
  • Inför föreningstämman
  • Lägenhetens underhåll
  • Medlemskap i bostadsrättsförening
  • Pantsättning av bostadsrätt
  • På föreningsstämman
  • Vad är störningarProtokoll från föreninges stämmor