Information om felanmälan


All felanmälan görs till HSB Service på telefonnummer 010 - 442 5650. Om du hellre vill kan du skicka e-post till info.sodertalje@hsb.se alternativt fylla i detta formulär på HSB's hemsida.


Frågor som rör renoveringen skickas till e-postadress fogdetorp@front.se.


Akuta fel som inte kan vänta till nästkommande vardag anmäls efter kl.16:00 måndag - fredag och helger enligt nedan.


Hiss: 08-550 177 50


Jouren: 08-551 512 55


Vid felanmälan skall alltid namn, husnummer och telefonnummer anges.