Hänsyn till grannarna


Det är viktigt att visa hänsyn till varandra när vi ändrar och bygger om. Det innebär att störa grannarna så lite som möjligt. Börja med att underrätta alla i huset att du skall renovera, till exempel med ett meddelande på anslagstavlan i entrén. Informera grannarna senast en vecka innan du börjar. Vid förflyttning av renoveringsmaterial ska väggar i hiss, entré och våningsplan täckas för att undvika skador på interiör.


Renoveringsarbete i lägenheter får utföras måndag-fredag 08.00-18.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 10.00-18.00.


Sopor från renoveringen

Bortforsling av byggsopor (till återvinningscentral) är ditt ansvar. Detta gäller även för vitvaror.


Observera att inga byggsopor får slängas i behållare för hushållssopor, lämnas i allmänna utrymmen i huset eller i grovsopscontainer. Om Bigbags används måste fastighetsskötaren informeras (via HSB kund- och medlemscenter) och dessa måste löpande tas bort under renoveringen. De får inte heller stå på sådant sätt att de hindrar gående, trafik eller förstör planteringar etc.


Kontakta förvaltaren
Vid frågor både innan, under och efter renoveringen kontaktas föreningens förvaltare Filip Tasic via filip.tasic@hsb.se.