Pingis Rv 22


I Rv 22 finns det ett pingisrum för alla medlemmar. Racketar och bollar medtages.


Trivselregler Pingisrum

- Den som står för bokningen skall vara närvarande under användandet av lokalen.

- Lokalen är avsedd för medlemmar i BRF Fogdetorp.

- Inga utomhusskor i lokalen.

- Lämna inte kvar skräp i lokalen.

- Rökning sker lämpligast en bit bort från porten.

- Se till att fönstren är stängda när ni är klara.


Om du upptäcker brister när du kommer till lokalen, kontakta HSB Kund- och medlemscenter likaså om något går sönder när du är där. En lapp i brevlådan i Rv 23 går också bra.

För att få boka lokalen skall du ha fyllt 18 år. 


Lokalansvarig: Karam Younan

Email: kfarjo91@gmail.com


Lokalen blir bokningsbar efter att du betalat nyttjandeavgift (200 kr) vilket du gör genom att kontakta HSB Kund- och medlemscenter. Lokalen kan du sedan boka via lokalbokning i APTUS-systemet.

Det går att boka mellan kl. 08.00 och 20.00.